27-06

Bliek op de toekomst

In 2018 is in opdracht van het Wereld Natuur Fonds een nieuw eilandje aangelegd in het Haringvliet: Bliek. Hiermee is er weer een klein stukje van een droom gerealiseerd. Wil je dat eilandje wel eens zien en zou je graag willen spreken met projectleiders van het Wereld Natuur Fonds over hun dromen over de Nederlandse Delta? Meld je dan aan voor deze bijzondere tocht.

In samenwerking met Delta Talent biedt het Wereld Natuur Fonds een kleine groep studenten de kans om Bliek te bezoeken en op deze bijzondere locatie met elkaar in gesprek te gaan. We varen met een bootje naar Bliek en nemen een goed gevulde picknickmand mee. Je beleeft het Haringvliet vanaf het water en bent een van de eerste bezoekers van het eiland.

Nieuw en onbewoond eiland in het Haringvliet

Met de aanleg van Bliek wil het Wereld Natuur Fonds de aandacht vestigen op het unieke en complexe systeem van de Delta, en begrip en waardering hiervoor kweken op weg naar een (ecologisch) duurzame overgang van rivier naar zee. In de delta van Rijn en Maas wordt door het Wereld Natuur Fonds samen met ARK Natuurontwikkeling en andere partners hard gewerkt aan het terugbrengen van de specifieke processen die passen bij een estuarium: de dynamiek van het getij, de zoet/zout overgangen, transport van sediment en nutri├źnten. In de huidige situatie is de delta na 1.000 jaar inpolderen, baggeren, bedijken en afdammen feitelijk nog nauwelijks een estuarien systeem te noemen. Het kierbesluit Haringvliet is een eerste stap in de goede richting en maakt vismigratie mogelijk en een gedempt getij in het westelijke gedeelte van Haringvliet. De aanleg van het eiland Bliek in het Haringvliet is een volgende stap. Rondom de nieuw aangelegde zandbank kunnen vissen paaien en opgroeien en vinden trekvogels gelegenheid om te broeden en te fourageren.

Aanmelden

Er kunnen maximaal 7 studenten mee. Ken je gemotiveerde studenten die je deze mooie kans gunt, of wil je zelf deze mogelijkheid aangrijpen? Meld je dan snel aan! Geïnteresseerde studenten wordt gevraagd een korte motivatie te schrijven (maximaal half A4). Stuur je motivatie zo spoedig mogelijk, uiterlijk 12 juni, naar elma.duijndam@ark.eu.

Tijd en locatie

We vertrekken om 12 uur vanaf de Menheerse Werf, Spuistraat 1 -3 in Middelharnis. Met het openbaar vervoer is dit lastig te bereiken. We kijken of we kunnen carpoolen of organiseren een busje. Laat weten of je met een auto kunt komen en of je passagiers kunt meenemen.