!

Bliek voorbij de kier

In 2018 is in opdracht van het Wereld Natuur Fonds een nieuw eilandje aangelegd in het Haringvliet: Bliek. Hiermee is er weer een klein stukje van een droom gerealiseerd. Wil je dat eilandje wel eens zien en zou je graag willen spreken met projectleiders over hun dromen over de Nederlandse Delta? Meld je dan aan voor deze bijzondere tocht.

Delta Talent biedt studenten de kans om Bliek te bezoeken en op deze bijzondere locatie met elkaar in gesprek te gaan. We varen met een bootje naar Bliek en je beleeft het Haringvliet vanaf het water. Centrale thema is het Haringvliet na het kieren; hoe natuurlijk kan de Rijn/Maas-delta worden (dynamiek van het getij, zoet/zout overgangen, transport van sediment en nutriënten, ...) rekening houdend met andere belangen.

Nieuw en onbewoond eiland in het Haringvliet

Met de aanleg van Bliek wil het Wereld Natuur Fonds de aandacht vestigen op het unieke en complexe systeem van de Delta, en begrip en waardering hiervoor kweken op weg naar een (ecologisch) duurzame overgang van rivier naar zee. In de delta van Rijn en Maas wordt door het Wereld Natuur Fonds samen met ARK Natuurontwikkeling en andere partners hard gewerkt aan het terugbrengen van de specifieke processen die passen bij een estuarium: de dynamiek van het getij, de zoet/zout overgangen, transport van sediment en nutriënten. In de huidige situatie is de delta na 1.000 jaar inpolderen, baggeren, bedijken en afdammen feitelijk nog nauwelijks een estuarien systeem te noemen. Het kierbesluit Haringvliet is een eerste stap in de goede richting en maakt vismigratie mogelijk en een gedempt getij in het westelijke gedeelte van Haringvliet. De aanleg van het eiland Bliek in het Haringvliet is een volgende stap. Rondom de nieuw aangelegde zandbank kunnen vissen paaien en opgroeien en vinden trekvogels gelegenheid om te broeden en te fourageren.

De datum voor deze themadag staat nog niet vast. Hou daarvoor deze agenda in de gaten. Vertrek is vanaf de Menheerse Werf, Spuistraat 1-3 in Middelharnis. Met het openbaar vervoer is dit lastig te bereiken. We kijken of we kunnen carpoolen of organiseren een busje.