11-02

Brak is Beter! Lezing Amsterdam

Op 11 februari 2015 is een Brak is Beter! lezing voor tweedejaars studenten Techniek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Tijdens de lezing komen de kwaliteiten van brakwatergebieden (ecologisch, maatschappelijk en economisch) aan bod en is er een uitgebreide toelichting op de Delta Talent Challenge voor studenten.