20-01

Brak is Beter! Lezing Velp

Op 20 januari 2015 geeft Delta Talent een lezing over de kwaliteiten van brakwatergebieden (ecologisch, maatschappelijk en economisch) en toelichting op de Brak is Beter! Challenge bij de studievereniging LaarX van Hogeschool VHL locatie Velp.

De lezing is van 19:00 tot 21:00 uur en is niet alleen voor studenten van Hogeschool VHL Velp, maar ook voor externe studenten. Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met LaarX.