20-03

Brak Bezoek

Op vrijdag 20 maart 2015 is er een veldexcursie naar brakwatergetijdengebied. Dit Brak Bezoek is bedoeld voor studenten die meedoen aan de Delta Talent Challenge of dat overwegen. Tijdens de dag, onder leiding van experts, kunnen deelnemers inspiratie opdoen voor hun inzendingen en ideeën. Ook kunnen ze, met de voeten in de klei, zelf een kijkje nemen in brakwatergebied. Neem dus laarzen mee!

Voor deelname aan het Brak Bezoek hoef je nog geen concreet plan te hebben. De dag is namelijk, naast een kennismaking met brakwatergebied, ook bedoeld om inspiratie en ideeën op te doen die je mogelijk kunt gebruiken voor een plan. Het gebied (of gebieden) waar deze dag een bezoek wordt gebracht wordt nog bekend gemaakt. Aanmelden voor deze dag kan tot uiterlijk 10 maart bij de inschrijving voor de challenge of door een e-mail te sturen als je niet meedoet aan de challenge zelf. Vermeld in het laatste geval even je opleiding, studierichting, in welk jaar je zit, e-mailadres, telefoonnummer en of je wel/niet/misschien van plan bent om mee te doen met de challenge.

Studenten die meedoen aan de challenge en zich al hebben ingeschreven, krijgen voorrang bij deelname aan het Brak Bezoek. Klik hier om je in te schrijven voor de challenge en je op te geven voor het Brak Bezoek op 20 maart. Daar kun je ook aangeven of je mee wil doen aan de Brakke Verbeterdag die op 21 april 2015 wordt gehouden.

Programma:

 • 10.00 uur: Vertrek bus vanaf Rotterdam Centraal Station
 • 10.45 uur: Haringvlietsluizen
  Toelichting over nieuw brakwatergebied door Jeroen van Herk (deltaspecialist Wereld Natuur Fonds)
  Het project De Kier wordt uitgevoerd. Daarmee ontstaat er een nieuw brakwater intergetijdegebied in Nederland. Dit biedt kansen voor natuur, recreatie en bedrijfsleven
 • 11.15 uur: Kwade Hoek
  Wandeling door het natuurgebied Kwade Hoek
  Kwade Hoek is een dynamisch getijdengebied waar zout zeewater in- en uitstroomt en waar geulen zandbanken aanwezig zijn. Een fraai voorbeeld van estuariene natuur.
 • 12.15 uur: Lunch in de buitenlucht (zelf lunchpakket meenemen!)
 • 13.00 uur: Vertrek richting Nationaal Park Oosterschelde
 • 13.30 uur: De Heerenkeet
  Ontvangst (met koffie) door Wilco Jacobusse (projectleider IVN - coördinator NP Oosterschelde)
  Korte toelichting Nationaal Park, Plan Tureluur en de spin off voor recreatieondernemers
 • Met de bus rijden we midden door Plan Tureluur, met aandacht voor typische Oosterscheldevogels (het is broedseizoen)
 • Langs de kust proberen we een bruinvis of zeehond te spotten
 • Plompe Toren: beklimmen Plompetoren met prachtig uitzicht over Nationaal Park en Plan Tureluur
 • Bezoek Bruinvis luisterpaal Burghsluis
 • 16.00 uur: Vertrek richting Rotterdam
 • 17.00 uur: Aankomst Rotterdam Centraal Station

Deadline aanmelding Brak Bezoek: 10 maart
Zelf meenemen: laarzen en lunchpakket