!

Delta Talent Themadagen

Tijdens Delta Talent Themadagen maken studenten (van verschillende opleidingen) kennis met een project, de aanpak en het bijbehorende gebied. Dit gebeurt (vaak) op locatie waarbij de studenten tevens de betrokken organisatie(s) leren kennen. Naast een analyse van belangen die spelen en van de voordelen van een integrale aanpak, doen ze ook kennis op over natuurlijke processen en hun potentiële bijdrage aan deltatechnologie en -management. Venieuwend leren denken om tot andere oplossingen en samenwerkingsverbanden te komen, staat hierbij centraal. Verder leren de studenten hoe bewoners en belanghebbenden te betrekken bij ingrijpende gebiedsveranderingen.

Opbouw themadag:

  • Voorbereiding op de opleiding door de betreffende docenten.
  • Op de dag zelf:
    - Diverse professionals belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken.
    - Veldbezoek.
    - De studenten voeren een interactieve opdracht uit onder begeleiding van experts.
  • Uitwerking van de opdracht op de opleiding, terugkoppeling naar Delta Talent. 1 student schrijft een weblog.