15-01

Excursie Hondsbossche Zeewering

Momenteel wordt hard gewerkt om de Hondsbossche Zeewering te versterken. Door middel van zandsuppletie wordt deze zwakke schakel in de kust weer veilig gemaakt. Op 15 januari 2015 organiseert Delta Talent een excursie naar de Hondsbossche Zeewering en kunnen studenten zien hoe de kustversterking met zand wordt gebruikt om de mogelijkheden voor recreatie, natuur, toerisme en economie in het gebied te vergroten.

Wil je mee? Meld je dan voor 1 januari aan bij Elma Duijndam. De eigen bijdrage voor deze excursie bedraagt 5 euro.