21-03

Holwerd aan Zee

Op dinsdag 21 maart organiseert Hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met Delta Talent een bijeenkomst over ‘Holwerd aan Zee’ in Holwerd.

Holwerd aan Zee

De Friese Waddenzeekust biedt natuurschoon, cultuurhistorie en economische kansen, zoals op het gebied van toerisme. Tegelijk is dit een krimpregio: veel mensen trekken weg naar de Randstad, waardoor de leefomstandigheden in de kustzones steeds meer versoberen. Hoe kun je deze kuststrook revitaliseren? Holwerd is een dorpje aan de Friese kustzone waar bewoners wel met een heel bijzonder plan zijn gekomen: breek de dijk door en creëer kansen voor mens en natuur! Herstel de verbinding tussen de mens en het Waddenzee Werelderfgoed, zodat de leefbaarheid van het gebied verbetert.

Dit unieke burgerinitiatief heet Holwerd aan Zee en werpt allerlei interessante onderzoeksvragen op. Welke kansen zijn er bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling en economie? En, hoe zorg je ervoor dat dit burgerinitiatief van de burgers blijft?
Dinsdag 21 maart staat in het teken van het uitwisselen van kennis tussen studenten, experts en burgers waarbij vragen over natuurontwikkeling, de kwelderbeleving en kansen voor toerisme centraal staan.

Programma

De bijeenkomst bestaat uit twee gedeelten. In de ochtend komen presentaties over huidige en toekomstige ontwikkelingen in Holwerd aan bod. In de middag zullen we ons laten inspireren door de omgeving van Holwerdgevolgd door interactieve workshops.

 • 9.30 Inloop
 • 10.00 Opening door Paddy Walker (lector Hogeschool VHL)
 • 10.10 Jan Zijlstra over Holwerd aan Zee (Stichting Holwerd aan Zee)
 • 10.30 MIRT-onderzoek, Kees van Es (projectleider WING)
 • 10.50 Vitale kust, Marieke Verweij (docent-onderzoeker Hogeschool VHL)
 • 11.10 Wandeling door het dorp
 • 12.00 Lunch
 • 12.45 Excursie op de kwelder o.l.v. Staatsbosbeheer
 • 14.30 Workshops
 • 16.15 Plenaire terugkoppeling door workshopleiders
 • 16.30 Borrel en netwerken

Inhoud en opgave

Voor iedereen die geïnteresseerd is in Holwerdaan Zee vormt deze bijeenkomst een uitgelezen kans om kennis te nemen van de meest actuele ontwikkelingen, te netwerken en kennis uit te wisselen. Voor deelname kunt u zich tot 16 maart opgeven door een mail te sturen naar: marjan.vandevosse@hvhl.nl.

Meer informatie nodig? Neem contact op met Marlous Heemstra via marlous.heemstra@hvhl.nl of 06-12860743.