15-05

Natuur als bondgenoot

Op 15 mei 2014 geeft Delta Talent een gastcollege Natuurlijke processen als bondgenoot voor 35 studenten van de opleiding Landscape and Environment van de Hogeschool Inholland Delft. Naast een lezing over Delta Talent, ARK Natuurontwikkeling en het belang van bouwen met natuur, zullen die dag ook lezingen door het Programmabureau Groene Hart en Antea Group (voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud) worden gegeven.