27-09

Themadag: Getijdendynamiek in de stad

Op 27 september organiseert Delta Talent in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling een themadag voor studenten over getijdendynamiek in de stad. We bezoeken het Eiland van Brienenoord. Verrassende natuur middenin de razend drukke stad. Het is één van de locaties waar momenteel hard wordt gewerkt om getijdennatuur in de regio Rotterdam meer ruimte te geven. In de middag gaan we verder in op de uitdagingen die het realiseren van getijdennatuur in Rotterdam met zich meebrengt. Er wordt samengewerkt met veel verschillende partijen en er moet rekening gehouden worden met veel verschillende belangen. Waar liggen de kansen? Wat is lastig? Er is toelichting van diverse experts.

Getijdenparken in de Rotterdamse regio

Rotterdam ligt in de monding van twee grote Europese rivieren, de Rijn en de Maas. Doordat er een open verbinding met de zee is, komen eb en vloed hier dagelijks tot midden in de stad! De overgang tussen rivier en zee, de dynamiek van het fluctuerende waterpeil en de wisselende zoutgehaltes bieden kansen voor unieke getijdennatuur. En voor mensen om die bijzondere natuur te beleven. Ook midden in de stad.

De gemeente Rotterdam werkt met diverse partijen samen aan het programma 'Rivier als Getijdenpark': de terugkeer van getijdennatuur in Rotterdam. In de Rotterdamse regio worden de komende jaren een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd. Deze nieuwe getijdennatuur zal bijzondere planten, vissen en vogels aantrekken die op de grens van zoet en zout leven.

Inschrijven

Deze themadag wordt georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam (minor Watermanagement) en Hogeschool Inholland Delft (minor Randstedelijke ecologie). Studenten van andere studierichtingen en opleidingen zijn van harte welkom.

Het definitieve programma vind je als bijlage op deze pagina. Je kunt je nu alvast aanmelden via het inschrijfformulier op deze pagina.