22-05

Themadag Getijdenpark

Op 22 mei organiseert de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met Delta Talent en Gemeente Rotterdam een themadag voor studenten over getijdennatuur in de stad. Tijdens de dag wordt ook een bezoek gebracht aan het Eiland van Brienenoord, dat in 2019 door initiatiefnemers Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam, het Zuid-Hollands Landschap en ARK Natuurontwikkeling als getijdenpark wordt ingericht. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de plannen voor een nieuw Feyenoord stadion.

Getijdenparken in de Rotterdamse regio

Rotterdam ligt in de monding van twee grote Europese rivieren, de Rijn en de Maas. Doordat er een open verbinding met de zee is, komen eb en vloed hier dagelijks tot midden in de stad! De overgang tussen rivier en zee, de dynamiek van het fluctuerende waterpeil en de wisselende zoutgehaltes bieden kansen voor unieke getijdennatuur. En voor mensen om die bijzondere natuur te beleven. Ook midden in de stad.

De gemeente Rotterdam werkt nu met diverse partijen samen aan 'Rivier als Getijdenpark': de terugkeer van getijdennatuur in Rotterdam. In de Rotterdamse regio worden de komende jaren een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd. Langs de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg is reeds gestart met getijdenpark Groene Poort Zuid. Met getijdenparken bij Nassauhaven en Mallegat beginnen we naar verwachting dit jaar. Getijdenpark Eiland van Brienenoord is de volgende in de rij.

Deze  nieuwe getijdennatuur zal bijzondere planten, vissen en vogels aantrekken die op de grens van zoet en zout leven. De zalm en de aal zwemmen bijvoorbeeld weer makkelijker van en naar de zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Verschillende soorten vogels, zoals lepelaars en ijsvogels, profiteren van het toegenomen onderwaterleven. De nieuwe natuur biedt Rotterdammers de kans te vissen, wandelen en picknicken langs de groene oevers van de Nieuwe Maas. Daarmee worden de kwaliteiten van het leven in een delta zichtbaar en beleefbaar.

Eiland van Brienenoord. Foto: Paul Martens

Nieuw Feyenoord stadion

Feyenoord is van plan om op de zuidoever van de Nieuwe Maas een nieuw stadion te ontwikkelen. Hiermee krijgt  de zuidoever een enorme impuls. De verwachting is dat het stadion als een magneet werkt voor investeerders en daarmee het stadsdeel stimuleert in de ontwikkeling. Volgens de laatste plannen wordt het nieuwe Feyenoord stadion gedeeltelijk in de Nieuwe Maas gepositioneerd. De nieuwbouw beïnvloedt de kwaliteit van de rivier op zichzelf, waardoor er een opgave ontstaat om niet alleen de kwaliteit van het stadion maar ook de kwaliteit van de rivier te versterken. Welke kansen en uitdagingen liggen hier? Hoe kunnen (getijden)natuurkwaliteit en omgevingskwaliteit profiteren van de op handen zijnde ontwikkelingen rondom het stadion?

Inschrijven

De Themadag Getijdenpark is op 22 mei. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op deze pagina.