!

Themadag Getijdenpark 2018

Een hele themadag over getijdennatuur in de stad staat in mei op het programma in Rotterdam. Tijdens de dag voor studenten wordt ook een bezoek gebracht aan het Eiland van Brienenoord, dat in 2019 door initiatiefnemers Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam, het Zuid-Hollands Landschap en ARK Natuurontwikkeling als getijdenpark wordt ingericht.

Getijdenparken in de Rotterdamse regio

Rotterdam ligt in de monding van twee grote Europese rivieren, de Rijn en de Maas. Doordat er een open verbinding met de zee is, komen eb en vloed hier dagelijks tot midden in de stad! De overgang tussen rivier en zee, de dynamiek van het fluctuerende waterpeil en de wisselende zoutgehaltes bieden kansen voor unieke getijdennatuur. En voor mensen om die bijzondere natuur te beleven. Ook midden in de stad.

De gemeente Rotterdam werkt nu met diverse partijen samen aan 'Rivier als Getijdenpark': de terugkeer van getijdennatuur in Rotterdam. In de Rotterdamse regio worden de komende jaren een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd. Langs de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg is reeds gestart met getijdenpark Groene Poort Zuid. Met getijdenparken bij Nassauhaven en Mallegat beginnen we naar verwachting dit jaar. Getijdenpark Eiland van Brienenoord is de volgende in de rij.

Eiland van Brienenoord. Foto: Paul Martens

Deze  nieuwe getijdennatuur zal bijzondere planten, vissen en vogels aantrekken die op de grens van zoet en zout leven. De zalm en de aal zwemmen bijvoorbeeld weer makkelijker van en naar de zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Verschillende soorten vogels, zoals lepelaars en ijsvogels, profiteren van het toegenomen onderwaterleven. De nieuwe natuur biedt Rotterdammers de kans te vissen, wandelen en picknicken langs de groene oevers van de Nieuwe Maas. Daarmee worden de kwaliteiten van het leven in een delta zichtbaar en beleefbaar.

De exacte datum voor deze themadag is nog niet bekend, hou deze agenda dus goed in de gaten!