21-09

Themadag Haringvliet


Op woensdag 21 september organiseert Delta Talent een Themadag Haringvliet voor studenten. Tijdens de dag wordt het Droomfondsproject Haringvliet toegelicht door partners, wordt het gebied bezocht en krijgen studenten een inkijkje in de activiteiten waarmee 6 samenwerkende natuurorganisaties werken aan een natuurlijker Haringvliet. De dag is bedoeld voor studenten van verschillende opleidingen; van milieukunde en bos- en natuurbeheer, tot watermanagement, civiele techniek en klimaatstudies. We zijn vooral nog op zoek naar studenten met een economische en/of bedrijfskundige achtergrond. De themadag wordt georganiseerd in samenwerking met de partners van het Droomfondsproject Haringvliet.

Hoe kunnen economie en natuur in en om het Haringvliet elkaar versterken?

In het Haringvliet (van Haringvlietdam tot de Biesbosch) gebeurt ontzettend veel als het gaat over natuur. Vooruitlopend op de Kier (in 2018 gaan de Haringvlietsluizen open) werkt de Droomfondscoalitie aan de ontwikkeling van getijdenlandschap rond het Haringvliet. Landbouwgrond wordt opgekocht en omgevormd tot natuur. Door oevers af te graven komt een groter deel van de natuurgebieden onder invloed van het getij en nemen slikken en platen in omvang toe. De economische bedrijvigheid rondom het Haringvliet blijft hier nog bij achter. De centrale vraag tijdens de dag wordt dan ook: Hoe kan een economische impuls worden gegeven in samenhang met en versterkt door natuurontwikkeling, en andersom?

De dag begint om 10 uur in Dordrecht waar een mooie tocht met de Waterbus naar het eiland Tiengemeten de eerste inspiratie voor ideeën zal geven. Naast korte presentaties door experts van het Droomfondsproject Haringvliet en een rondleiding wordt onder meer een introductie-workshop 'door de natuur geïnspireerde businessmodellen' gegeven. Met deze bouwstenen gaan de studenten in groepen aan de slag. De ideeën mogen eerder wild dan realistisch zijn en wie weet worden de meest inspirerende ervan meegenomen in vervolgstappen bij het Droomfondsproject. Aan het einde van de middag word je weer afgezet in Dordrecht.

Het Haringvliet

Het Haringvliet is de monding van de twee grote Europese rivieren Rijn en Maas. Met de voltooiing van de Haringvlietdam in 1971 is het Haringvliet van de zee afgesloten en het unieke deltaleven tot stilstand gekomen. In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds anticiperen met het Droomfondsproject Haringvliet op het Kierbesluit. Gedurende 3,5 jaar werkt de unieke coalitie van zes natuurorganisaties met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij aan een natuurlijker Haringvliet. Onze ambitie: ruim baan voor de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en -vogels waar mensen van kunnen genieten!

Aanmelden voor de Delta Talent Themadag Haringvliet op 21 september kan via het inschrijfformulier op deze pagina! Delta Talent verloot 3 dvd's van de film 'Holland, natuur in de delta' onder deelnemers aan de themadag.