!

Themadag Holwerd aan Zee 2018

Delta Talent organiseert ook in 2018 een themadag voor studenten en experts die betrokken zijn bij Holwerd aan Zee. Deze themadag is bedoeld om studenten te inspireren die werken aan vraagstukken die betrekking hebben op het Friese dorp Holwerd. Tijdens de dag is er ruimte om experts te consulteren over de conceptplannen. Het project Holwerd aan Zee is een innovatief project dat in bijna alles afwijkt van veel reguliere projecten.


Het krimpdorp Holwerd verpaupert en komt zelf met een voorstel dat betrokkenen enthousiast maakt. Bewoners, wateringenieurs, ondernemers, kunstenaars en natuurliefhebbers zien er voordelen in en willen er mee aan de slag. Op de plek waar men vijftig jaar geleden de Waddenzee verder wilde inpolderen, is een plan ontstaan in tegenovergestelde richting. Een plan waarbij de natuurlijke dynamiek juist meer ruimte krijgt. De Waddenzee is nu werelderfgoed en dat schept kansen voor mens en natuur.

De exacte datum voor de themadag is nog niet bekend, hou deze agenda dus goed in de gaten!