20-10

Themadag Marker Wadden

Op 20 oktober organiseert Platform baggernet samen met Rijkswaterstaat een themadag over de Marker Wadden. Delta Talent mag hierbij zijn! Een mooie kans om professionals uit verschillende werkvelden te ontmoeten, de praktijkverhalen te horen, en per schip de werkzaamheden ter plekke te bekijken!

Van baggerspecie naar vogelparadijs

De Marker Wadden is een uniek initiatief van Natuurmonumenten dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer door de aanleg van eilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer. Tegelijkertijd wordt het Markermeer aantrekkelijker voor bijvoorbeeld natuurliefhebbers en watersporters.

Er werken veel partijen samen om dit voor elkaar te krijgen en er zijn nog veel vragen te beantwoorden. Hoe werkt het in de praktijk? Hoe is het ontwerp tot stand gekomen en worden de eilanden nu aangelegd? Welke kennis doen we op met dit project? Hoe zien de Marker Wadden er nu en straks uit?

Deze en andere  vragen worden besproken op de themadag over de Marker Wadden die Platform baggernet samen met Rijkswaterstaat organiseert. Meer dan honderd professionals uit de wereld van water- en bodembeheer (zoals Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Boskalis, Deltares, Royal Haskoning, Vista landschapsarchitekten en vele anderen) komen samen om elkaar te informeren over dit innovatieve project. De ochtend start in Lelystad. In de middag wordt per schip de werkzaamheden aan Marker Wadden bezocht.

Delta Talent mag hierbij zijn!

Voor studenten die zich via Delta Talent aanmelden zijn in ieder geval 5 plekken gereserveerd. En mocht er nog plaats zijn, dan kunnen er nog zo'n 5 studenten deelnemen. Een mooie kans om professionals te ontmoeten, de praktijkverhalen te horen, en de werkzaamheden aan de Marker Wadden ter plekke te bekijken! Als tegenprestatie wordt aan de studenten gevraagd een kort verslag (blog) te schrijven.

Inschrijven

Wil je ook dit nieuwe stukje Nederland zien? Je kunt je inschrijven via de link naar het inschrijfformulier op deze pagina. Stuur daarbij ook je motivatie mee (maximaal half A4), waarom je wilt deelnemen aan deze themadag.  Doe dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk 10 oktober.