!

Themadag Natuurlijke nevengeulen

Samen met Rijkswaterstaat organiseert Delta Talent in het najaar van 2019 een themadag over nieuwe, natuurlijke nevengeulen. Deze themadag gaat over de (natuur-)kwaliteit van nevengeulen, waarbij “rivierhout” als aansprekend onderdeel wordt meegenomen. Als we kijken naar natuurlijke riviersystemen, wat is er dan in Nederland allemaal mogelijk? Hoe zouden nevengeulen er in de toekomst uit kunnen zien? Wat zijn de mogelijkheden om nevengeulen op grotere schaal toe te passen? Zijn onderwaterreservaten een mogelijkheid? Hoe verhoudt het streven naar een zo natuurlijk mogelijk riviersysteem zich tot andere belangen, zoals de scheepvaart?

Diverse experts (van Rijkswaterstaat en andere betrokken organisaties) belichten het thema elk vanuit hun eigen invalshoek. Er zal volop gelegenheid zijn om ideeën uit te wisselen. We bezoeken de stuw bij Hagestein langs de Lek. Hier komen veel zaken bij elkaar: waterveiligheid, scheepvaartbelangen en natuurbelangen. Laten zien en bespreken: gestuwde rivier, verbinding met zee (een zeehond die tot hier is gekomen!), vistrap en wat daar nog aan verbeterd kan worden, biohutten voor verbetering van de visstand, het belang van harde substraten, Nevengeulen 2.0.....

We gaan ook struinen in de riviernatuur van de Ossenwaard. Kun je spreken van “riviernatuur”? Wat zijn hiervan de bijzondere kwaliteiten? De precieze datum is nog niet bekend, maar je kunt je nu alvast aanmelden via de link op deze pagina.