31-10

Themadag Vismigratierivier 2018

Ben jij geïnteresseerd in vismigratie, eco-engineering, recreatie en toerisme en nieuwe ontwikkelingen? Benieuwd naar het belang - zowel ecologisch, economisch als maatschappelijk - van goede vispassages? Wil je bovendien weten welke verschillende belangen een rol spelen bij de Vismigratierivier? Maar ook wat de kansen voor recreatie en toerisme zijn in relatie tot Werelderfgoed Waddenzee? Meld je dan aan en bezoek de Themadag Vismigratierivier op 31 oktober 2018.

Experts gaan een inkijk geven in alle ontwikkelingen die momenteel rondom de afsluitdijk spelen maar ook welke verschillende belangen een rol spelen bij de vismigratierivier. Verder staat er een rondleiding over het complex van de vismigratierivier in de Afsluitdijk op het programma.

Vismigratierivier

De vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waar trekvissen door heen kunnen zwemmen om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom. Trekvissen hebben zoet- én zoutwater nodig. Door dijken en dammen zoals de Afsluitdijk is dat niet of nauwelijks meer mogelijk. Het is een belangrijke reden waarom het zo slecht gaat met trekvissen. De innovatieve Vismigratierivier wil de hindernis voor trekvissen opheffen.

De opleiding Kust en zeemanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden organiseert deze themadag.  Geïnteresseerde studenten van andere opleidingen zijn van harte welkom! Je kunt je alvast aanmelden via het formulier op deze pagina.

Programma

·       13.00              Ontvangst met koffie, thee en wat lekkers (in Kornwerderzand)
                               Gevolgd door presentaties van Ester Sibelt en Roef Mulder (Provinsje Fryslân)
·       14.15               Rondleiding over het complex
·       15.00              Korte werksessie
·       16.30 – 17.00 Eind