11-05

Workshop Holwerd aan Zee

Delta Talent organiseert op woensdag 11 mei een workshop voor studenten en experts die betrokken zijn bij Holwerd aan Zee. De workshop is bedoeld om studenten te inspireren die werken aan vraagstukken die betrekking hebben op het Friese dorp Holwerd. Tijdens de dag is er ruimte om experts te consulteren over de conceptplannen. Het project Holwerd aan Zee is een innovatief project dat in bijna alles afwijkt van veel reguliere projecten. 

Het krimpdorp Holwerd verpaupert en komt zelf met een voorstel dat betrokkenen enthousiast maakt. Bewoners, wateringenieurs, ondernemers, kunstenaars en natuurliefhebbers zien er voordelen in en willen er mee aan de slag. Op de plek waar men vijftig jaar geleden de Waddenzee verder wilde inpolderen, is een plan ontstaan in tegenovergestelde richting. Een plan waarbij de natuurlijke dynamiek juist meer ruimte krijgt. De Waddenzee is nu werelderfgoed en dat schept kansen voor mens en natuur.

De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Hogeschool VHL Leeuwarden en Stenden Hogeschool en sluit aan op de Podiumdag 2016.