24-04

Zand en de mensen. Hoe werkt dat?

De Zandmotor ligt al meer dan 5 jaar voor de Zuid-Hollandse kust. Het is een van de meest geavanceerde voorbeelden van dynamische kustbescherming en trekt veel aandacht uit binnen- en buitenland. Die aandacht is vooral voor het wateraspect en de dynamiek daarvan. Tijdens een themadag op dinsdag 24 april richten we ons ook op het landaspect: het samenspel tussen de Zandmotor, duinvorming en het (bewoonde) achterland.

Wat is de relatie tussen de "grote bak zand" en het gebied erachter? Het zand voedt de duinen die ons achterland beschermen, maar geven ook ruimte aan natuur, waterwinning en recreatie. Maar hoe werkt duinvorming eigenlijk en hoe kunnen we dit versnellen? Twee kernbegrippen daarvoor zijn zanddoorstuiving en zandinvang, waarmee we die dag aan de slag gaan. 

Wanneer?

De Themadag Zandmotor op 24 april wordt georganiseerd door Delta Talent in samenwerking met de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. We gaan niet alleen de Zandmotor bekijken, maar ook eerste ideeën voor versnelde duinvorming bedenken en die testen. Het gaat dus echt om doen. Groepen studenten van meerdere disciplines zullen experimentele opstellingen uitdenken om na te gaan hoe zanddoorstuiving en -invang kunnen worden versneld om duinvorming te stimuleren. De resultaten van de dag zijn eenvoudige prototypes die de twee zandprocessen in beeld brengen. Uiteindelijk leidt dit tot een reeks uitgebreide testen, die met publiek, op het Oerol festival op Terschelling, eind juni te zien zullen zijn.

De Zandmotor bij Ter Heijde. Foto: Rijkswaterstaat/Joop van Houdt

Voor wie?

In ieder geval doen vijftien studenten Bouwkunde van de TU Delft mee. Dat willen we aanvullen met maximaal vijftien studenten met die een technische, creatieve en/of op interactie gerichte opleiding volgen (civiele techniek, bouwkunde, lucht- en ruimtevaarttechniek, werktuigbouwkunde, landschapsarchitectuur, industrieel ontwerpen, event management, communicatie, kunstacademie). Als deelnemer ga je tijdens de themadag in multidisciplinaire groepen werken aan het bedenken, maken en testen van low-tech prototypes. De vijftien studenten uit Delft gaan de weken erna door met het verder uitwerken van de testopstellingen voor het Oerol festival op Terschelling eind juni.

Programma

De dag begint met een korte introductie door experts op de Zandmotor. Daarna wandelen we over de Zandmotor om onder meer de duinvorming te zien. Na de lunch gaan we in groepen aan de slag. Vrijwel de heel dag speelt zich buiten af dus (warme) strandkleding en zonnebril zijn aanbevolen. We hebben een achtervang als het slecht weer wordt. We sluiten af met de presentatie van alle groepen (tot 17u) en een borrel. Studenten die zich aanmelden krijgen vooraf een aantal YouTube-links toegestuurd ter voorbereiding. Details over exacte locatie en tijden volgen, de activiteit duurt de hele dag. De voertaal is Engels.

Zandmotor

De Zandmotor is een enorme berg zand die in 2011 vlak voor de Delflandse Kust in zee werd gestort. Wind, golven en zeestroming verspreiden het zand langs de kust. Zo groeit de kust in zeewaartse richting op natuurlijke wijze aan. Door het samenspel tussen wind, water en pionierbegroeiing verandert de Zandmotor continu van aanzien. Een walhalla voor verschillende kustsoorten, die zijn ingespeeld op deze dynamiek. En ook voor de bezoeker, omdat er steeds iets anders te beleven is. De Zandmotor is een project van de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Het Zuid-Hollands Landschap voert het beheer uit. Het project onderzoekt de mogelijkheden van kustontwikkeling die optimaal gebruik maakt van natuurlijke krachten. Deze innovatieve manier van kustontwikkeling schept extra ruimte voor natuur en recreatie. Maar vooral ook voor de kustveiligheid op lange termijn. Niet alleen natuur en recreatie profiteren. De verwachting is dat Nederland op deze manier goedkoper zijn kust kan verdedigen en dat deze manier van 'bouwen met natuur' ook elders in de wereld toe te passen is: een nieuw exportproduct voor het bedrijfsleven.

Aanmelden voor de Themadag Zandmotor op dinsdag 24 april kan via de link naar het inschrijfformulier (linksboven) op deze pagina.