29-01

Zoet-zout Platform

Delta Talent biedt 5 studenten de kans om kosteloos deel te nemen aan de platformdag van het zoet-zout platform op 29 januari 2015. Een prachtige kans om in contact te komen met diverse professionals op het gebied van water, landinrichting en natuur. Interesse? Meld je dan aan via elma.duijndam@ark.eu met een korte motivatiebrief (half A4) en een kort CV (studierichting, studiejaar en andere relevante informatie).

Tijdens de platformdag wordt aandacht besteed aan verschillende initiatieven die de relatie tussen het onderwijs en de watersector versterken. Snel kunnen inspelen op een steeds veranderende omgeving is een van de uitdagingen van deze tijd. Niet alleen voor organisaties die werken in een dynamische omgeving als waterbeheer maar zeker voor onderwijsprogramma’s die aanhaken op dit werkveld. De ontwikkelingen met betrekking tot klimaat en ruimte gaan snel, onderwijs en werkveld moeten goed op elkaar aansluiten.

Door de inspirerende bijdrage aan het opleiden van innovatieve land- en watermanagers en natuurontwikkelaars is Delta Talent een van de voorbeelden en initiatieven die op de platformdag aan bod komen. De focus ligt die dag op zoet-zoutgerelateerde thema's als omgaan met verzilting, klimaatadaptatie, herstel van zoet-zoutovergangen, vismigratie en het herstel van brakwaterecosystemen.

Meer informatie is te vinden op de webpagina van het zoet-zout platform.