Delta Talent Challenge

DE INZENDTERMIJN VOOR DE BRAK IS BETER! CHALLENGE IS VERSTREKEN.
IN DE FINALE OP 15 JUNI 2015 ZIJN TWEE WINNAARS UIT DE BUS GEKOMEN!


Doe mee aan de Delta Talent Challenge en spring op de bres voor Nederlandse brakwatergebieden.

Omdat ARK Natuurontwikkeling 25 jaar bestaat organiseert zij in samenwerking met Delta Talent een challenge voor studenten. Een mooie kans om je kwaliteiten te laten zien en contact te hebben met de inspirerende en innovatieve wereld van natuurontwikkeling, landinrichting en waterwerken.

Brak water komt van nature voor op de overgang van zoet- naar zeewater. De brakke zones in deze overgangsgebieden zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Zo is er in deze gebieden een grote voedselrijkdom en wennen vissen er aan het zoete of zoute water tijdens hun trek. Het zijn dan ook belangrijke foerageer- en opgroeigebieden voor vissen, vogels en zeezoogdieren.

Hoewel er gewerkt wordt aan het herstel van deze natuurlijke overgangen, is het aantal brakke gebieden in Nederland zeer beperkt. Na de watersnoodramp in 1953 zorgde het Deltaprogramma er voor dat er op veel plaatsen harde scheidingen zijn gemaakt tussen zoet en zout, om de zee buiten te houden. Begrijpelijk, maar ruim een halve eeuw later kennen we de keerzijde. Waar zeewater eerst ongehinderd heen en weer stroomde, komt dat nu achter dammen en keringen tot stilstand. Getijdenwerking verdween en het brakke overgangswater veranderde in zout of zoet. Geulen en kreken slibden dicht, slikken en platen kalfden af. Vogels trokken weg en trekvissen vonden een gesloten deur waardoor ze zich niet meer konden voortplanten. Dit terwijl de Nederlandse delta als overgangsgebied dé toegangspoort vormt tot West-Europa. Via ons land stromen de grote Europese rivieren de Noordzee in.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie en voorbeelden van brakwatergebieden.


De uitdaging
 

Zet Nederlandse brakwatergebieden in het zonnetje, spring op de bres voor brak water! Zorg er voor dat het woord “brak” een positieve bijklank krijgt. Brak water in Nederland is toe aan een nieuw imago.

Heb jij een goed idee en denk jij de kwaliteiten van brakwatergetijdengebieden boven water te kunnen halen? Doe dan mee aan deze challenge!


Wie mogen meedoen
 

HBO- en WO-studenten. Ook studententeams van maximaal 6 personen kunnen zich inschrijven. Dit wordt zelfs aangemoedigd.


Ideeën


Je kunt kiezen:

 1. Maak een voorstel om bestaande brakwatergebieden in Nederland meer allure te geven.
 2. Maak een plan voor een nieuw brakwatergebied in Nederland.

Presenteer je idee in een korte film, powerpoint- of prezipresentatie (maximaal 3 minuten) én een tekst van maximaal 1500 woorden. Doe dit uiterlijk 15 mei 2015.

Beperk je voor je plan tot het Rijn/Maas deltasysteem; globaal het gebied Rotterdam-Dordrecht-Antwerpen-Oostende.


Meld je aan


Schrijf je in en we houden je op de hoogte van alle Brak is Beter! activiteiten en belangrijke data.

 

Brak is Beter!

 

Ondersteuning door Delta Talent


Om je te helpen een optimaal plan te maken organiseert Delta Talent een aantal activiteiten:

 • Gastcolleges op verschillende opleidingen.
  (check de website, als je opleiding er nog niet bij staat: nodig ons uit!).
 • De mogelijkheid om vragen te stellen aan verschillende experts.
 • Een excursie (Brak Bezoek) naar een brakwatergebied onder leiding van verschillende experts.
 • Een verrijkingsdag (Brakke Verbeterdag) in het veld, waarin je je ideeën kunt toetsen en je vaardigheden kunt vergroten met onder meer een workshop innovatief denken, 1 op 1 gesprekken met experts en een netwerklunch.
 • Een pitch-training voor genomineerde teams.


De prijs
 

Alle finalisten mogen hun ideeën pitchen aan belangrijke partijen uit het werkveld. Een mooie kans om jezelf in de kijker te spelen. Om de voorstellen zo goed mogelijk te presenteren krijgen de genomineerden een pitch-training.

De winnaars van de Delta Talent Challenge mogen een weekeinde logeren op een prachtige natuurlocatie.


Jury


Eind mei 2015 worden de voorstellen eerst beoordeeld door een vakinhoudelijke jury die bestaat uit medewerkers van ARK Natuurontwikkeling en Delta Talent. Deze vakjury selecteert 3 tot 5 ideeën.

De genomineerde studenten worden uitgenodigd voor een pitch-training en krijgen enkele weken de tijd om hun voorstellen te verbeteren.

Op 15 juni 2015 presenteren de finalisten zich tijdens de Brak is Beter! Pitchpresentatie aan een jury van bestuurders en senior medewerkers van natuurorganisaties, het bedrijfsleven en overheden.


Beoordeling


De jury vindt het erg belangrijk dat de ideeën inspirerend en vernieuwend zijn en laten zien dat natuur, economie en ieders welzijn prima samengaan. Ook studententeams van maximaal 6 personen kunnen meedoen. Dit wordt zelfs aangemoedigd. De jury let bij de beoordeling op de volgende criteria:

 • Originaliteit
 • Inhoudelijke kwaliteit
 • Presentatie
 • Praktische haalbaarheid en toepasbaarheid
 • Eventuele samenstelling team


Planning

 • Tot en met vrijdag 15 mei 2015
  Aanmelden en inzenden Brak is Beter! ideeën
   
 • November 2014 – Maart 2015
  Gastcolleges
   
 • 20 Maart 2015 (inschrijven uiterlijk 10 maart)
  Brak Bezoek
  Veldexcursie naar brakwatergebied
  Studenten die zich hebben ingeschreven voor de Challenge krijgen voorrang!
   
 • 21 April 2015 (inschrijven uiterlijk 17 april)
  Brakke Verbeterdag
  Verrijkingsdag in het veld waarbij ideeën kunnen worden getoetst en vaardigheden vergroot met onder meer een workshop, gesprekken met experts en een netwerklunch.
  Studenten die zich hebben ingeschreven voor de Challenge krijgen voorrang!
   
 • 15 mei 2015
  Deadline inzenden Brak is Beter! ideeën
  Eerste beoordeling door vakinhoudelijke jury
  Selectie en bekendmaking genomineerde ideeën
   
 • Juni 2015
  Pitch-training voor genomineerden
   
 • 15 juni 2015
  Brak is Beter! Pitchpresentatie door finalisten
  Jury velt zoet-zout oordeel
  Selectie en bekendmaking winnaar(s)