Info

Delta Talent inspireert toekomstige delta-, water- en natuurprofessionals. We leren studenten in te spelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van water-, deltamanagement, klimaatverandering en bouwen met natuur.

Voor wie?
Delta Talent is er voor studenten, (jonge) professionals, bedrijven en organisaties. Tijdens verschillende workshops, veldbezoeken, opdrachten en excursies laat Delta Talent studenten kennismaken met de kracht van natuurlijke processen en innovatieve analyse van problemen en oplossingen. Bedrijven en organisaties krijgen via Delta Talent toegang tot de professionals van de toekomst.

Hoe?
Delta Talent is de verbindende schakel tussen het onderwijs, werkveld en studenten. Daarvoor werken we samen met een brede groep partijen uit het bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen én het onderwijs. Delta Talent slaat bruggen tussen organisaties, generaties en disciplines. Voorbeelden van activiteiten zijn themadagen, veldbezoeken, masterclasses en ontmoetingen waarbij studenten in contact worden gebracht met ervaren en bevlogen mensen uit de praktijk.

Waarom?
Nederland staat voor een aantal ingewikkelde opgaven, waarbij veel belangen samenkomen. De natuur is daarbij een aantrekkelijke bondgenoot. Bij de bescherming tegen hoog water, het leveren van delfstoffen en schoon drinkwater, bij klimaatadaptatie, in de gezondheidszorg en vooral bij het realiseren van hoogwaardige woon- en recreatiegebieden. Er is dan ook behoefte aan een nieuw type professional die economische en maatschappelijke belangen op een duurzame manier kan combineren met het inzetten van natuurlijke processen en herstel van biodiversiteit.

Wie?
Delta Talent is een initiatief van ARK Natuurontwikkeling en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De activiteiten van Delta Talent worden ondersteund door een brede groep bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en (overheids)instanties.

ARK Natuurontwikkeling