Info

Delta Talent inspireert toekomstige delta-, water- en natuurprofessionals. We leren studenten in te spelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van water-, deltamanagement, klimaatverandering en bouwen met natuur.

Voor wie?
Delta Talent is er voor studenten, (jonge) professionals, bedrijven en organisaties. Tijdens verschillende workshops, veldbezoeken, opdrachten en excursies laat Delta Talent studenten kennismaken met de kracht van natuurlijke processen en innovatieve analyse van problemen en oplossingen. Bedrijven en organisaties krijgen via Delta Talent toegang tot de professionals van de toekomst.

Hoe?
Delta Talent is de verbindende schakel tussen het onderwijs, werkveld en studenten. Daarvoor werken we samen met een brede groep partijen uit het bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen én het onderwijs. Delta Talent slaat bruggen tussen organisaties, generaties en disciplines. Voorbeelden van activiteiten zijn themadagen, veldbezoeken, masterclasses en ontmoetingen waarbij studenten in contact worden gebracht met ervaren en bevlogen mensen uit de praktijk.

Waarom?
Nederland staat voor een aantal ingewikkelde opgaven, waarbij veel belangen samenkomen. De natuur is daarbij een aantrekkelijke bondgenoot. Bij de bescherming tegen hoog water, het leveren van delfstoffen en schoon drinkwater, bij klimaatadaptatie, in de gezondheidszorg en vooral bij het realiseren van hoogwaardige woon- en recreatiegebieden. Er is dan ook behoefte aan een nieuw type professional die economische en maatschappelijke belangen op een duurzame manier kan combineren met het inzetten van natuurlijke processen en herstel van biodiversiteit.

Wie?
Delta Talent is een samenwerking van ARK Natuurontwikkeling, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Droomfondsproject Haringvliet, Centre of Expertise Delta Technology, Stroomgebied Rijn-West, NLDelta en Hogeschool Van Hall Larenstein en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Delta Talent Partners 2018

De activiteiten van Delta Talent worden ondersteund door een brede groep bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en (overheids)instanties:

De Nieuwe Afsluitdijk (NDA), Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), Zoet-Zout Platform, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Het Nationaal Water Traineeship, Havenbedrijf Rotterdam, Bureau Stroming, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, Stichting EcoShape, Imares, Deltares, Wageningen UR, TU Delft, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam (HvA), HAS Den Bosch, Inholland Delft en Delta Academy Hogeschool Zeeland.