Delta Talent Themadag bij het Haringvliet

Studenten genieten van het Haringvliet

Wat tof dat het toch gelukt is in deze corona-tijd om 120 studenten van de Wageningen Universiteit zelf de weidsheid van het Haringvliet te laten ervaren! Lekker lopen langs de oevers met de zon in je gezicht, de weidsheid, de vogels…. Het was voor veel studenten een verademing.

lees verder >
Themadag Natuurlijke nevengeulen

Een bomenmotor in de rivier?

‘Out of de dijk’ denken en dan een nevengeul door het binnendijkse gebied plannen, met afsluitbare inkepingen in de dijk voor extreme hoogwaters; ‘bomenstapstenen’ in een nevengeul, waarbij er iedere 100 meter een dode boom verankerd ligt in het water; een ‘bomenmotor’ van drijvende bomen in de rivier (gecontroleerd aan- en afgevoerd of niet) of misschien zelfs ‘Nederlandse mangroven’ van leven

lees verder >
Op weg naar eiland Bliek in het Haringvliet

Bliek op de toekomst

Op een stralende zomerdag voeren zeven studenten en drie experts van het Wereld Natuur Fonds op donderdag 27 juni met een bootje naar Bliek, het nieuw aangelegde eilandje in het Haringvliet. Vanaf de vogelkijkhut was er goed zicht op de eerste broedende vogels: dwergsterns, kleine plevieren en een witte kwikstaart.

lees verder >
Delta Talent thema-ochtend Hondsbossche Duinen

Meer vertrouwen in de natuur

Je mag best meer vertrouwen hebben in de natuur, vinden de meeste studenten na twee Delta Talent activiteiten over de toekomst van de Noord-Hollandse kust. Bouwen met natuur en gebruik maken van natuurlijke processen heeft volgens hen de toekomst. Niet alles vooraf tot op de korrel vast willen leggen en ruimte houden om je project tussentijds aan te passen bij voortschrijdend inzicht.

lees verder >

Jaaroverzicht 2018

In 2018 leerden studenten en jonge professionals van verschillende opleidingen over de grenzen van hun eigen vakgebied kijken door de integrale aanpak van Delta Talent.

lees verder >

Inspirerende ideeën NLDelta Challenge

De Deel de Delta Challenge heeft veel inspirerende ideeën opgeleverd. Zoals een getijdenpad dat werkelijk meebeweegt met de getijden; gezamenlijk NL Delta in augmented reality bouwen; een multi-inzetbare zeecontainer; een app vol info en een spelmodus waarin je kunt spelen om koning van de Delta te worden; een interactief infobord en meer.

lees verder >
Abonneren op Delta Talent | Nieuws