1-11-2013

Andere ideeën, een andere bril

Een bonte verzameling creatieve ideeën waarbij problemen op een originele manier worden aangepakt. Dat was het resultaat van de opdracht die begin november door 12 studenten van de Hogeschool Rotterdam werd ingeleverd. De vierdejaars studenten Bouwkunde, Watermanagement, Ruimtelijke Ordening & Planologie en Logistiek & Technische Vervoerskunde, volgden eerder de workshop “innovatief denken” van Delta Talent op 17 september 2013.

Tijdens de workshop leerden de studenten om door een andere bril naar ‘problemen’ te kijken en zelf toe te passen. In deze opdracht werden die vaardigheden door de studenten verder uitgewerkt voor een zelf gekozen onderwerp op hun vakgebied. Tips waar ze daarbij volgens eigen zeggen veel aan hebben gehad waren onder meer dat “inspiratie van dichtbij kan komen” en dat je “wat inspireert jou zelf” ook kan gebruiken als bron voor oplossingen.

In de opdracht werden verschillende problemen bij de kop gepakt, zoals: turbulentie bij grote gebouwen, het inzichtelijk maken van grote hoeveelheden neerslag, drijvende woningen en waterkwaliteit, flexibele waterkeringen voor gebouwen en nog veel meer.

Bij de aangedragen oplossingen speelde natuur vaak een belangrijke rol en was voor het idee net wat verder doorgedacht dan bij bestaande oplossingen. Ook werden meerdere problemen door elkaar opgeheven. De resultaten voldeden dan ook prima aan datgene wat Delta Talent beoogt met deze activiteiten: het stimuleren van innovatief en integraal denken en het gebruik maken van de kracht van natuurlijke processen. De studenten kregen van Delta Talent feedback over beide aspecten, iets wat erg gewaardeerd werd getuige bijvoorbeeld de volgende reactie: “Fijn dat ik goede feedback krijg op mijn product. Je noemt de risico's waar ik zelf niet meteen aan gedacht had en dat vind ik fijn, die kritische feedback helpt me beter kijken naar oplossingen. Daardoor kan je idee extra verbeterd worden. Zeer nuttige feedback, leuk om zo'n soort terugkoppeling dus te krijgen in plaats van prima of iets dergelijks zonder nuttige toelichting”.

Delta Talent levert door activiteiten als deze een inspirerende bijdrage aan het opleiden van jonge professionals, waardoor ze beter in staat zijn in te spelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur.