5-07-2019

Bliek op de toekomst

Op een stralende zomerdag voeren zeven studenten en drie experts van het Wereld Natuur Fonds op donderdag 27 juni met een bootje naar Bliek, het nieuw aangelegde eilandje in het Haringvliet. Vanaf de vogelkijkhut was er goed zicht op de eerste broedende vogels: dwergsterns, kleine plevieren en een witte kwikstaart. Precies daarvoor is dit eilandje aangelegd, en het is toch wel bijzonder dat zo snel na de aanleg dit al de realiteit is!


Onder het genot van lekkere broodjes en haring (bliek betekent: jong harinkje) spraken de WNF experts en de studenten over van alles. Bijvoorbeeld over het belang van lokale betrokkenheid, samenwerken met verschillende partijen, het spanningsveld tussen recreatie en natuur. Dat het een kwestie van lange adem is om je dromen te realiseren, en dat soms dan alles ineens bij elkaar komt op het juiste moment. Dat je moet durven dromen, en daarbij niet teveel moet leunen op wat voorspellingsmodellen aangeven als (on)mogelijk. De praktijk is dynamisch en vol verrassingen.

De studenten waren afkomstig van verschillende opleidingen: Hogeschool Rotterdam (watermanagement), Radboud Universiteit (Geografie, Planologie en Milieu), Wageningen Universiteit (Marine Resource Management), Hogeschool Inholland (Landscape & Environment Management). De experts van het Wereld Natuur Fonds:  Allard Stapel (hoofd programmaontwikkeling),  Michiel van den Bergh (zoetwateradviseur) en Gijs van Zonneveld coördinator Rijn-Schelde-Maas delta.

Eiland Bliek in het Haringvliet

Met de aanleg van Bliek wil het Wereld Natuur Fonds de aandacht vestigen op het unieke en complexe systeem van de Delta, en begrip en waardering hiervoor kweken op weg naar een (ecologisch) duurzame overgang van rivier naar zee. In de delta van Rijn en Maas wordt door het Wereld Natuur Fonds samen met ARK Natuurontwikkeling en andere partners hard gewerkt aan het terugbrengen van de specifieke processen die passen bij een estuarium: de dynamiek van het getij, de zoet/zout overgangen, transport van sediment en nutriënten.