19-06-2015

BLOG: Benedenrivierenproject

Delta Talent studenten bloggen over hun projecten, onderzoeken of activiteiten. Naast een studententeam van Hogeschool VHL dat al eerder heeft gewerkt aan het Benedenrivierenproject, is nu ook een team van studenten uit Wageningen aan de slag gegaan in het gebied.

Wij zijn een projectgroep van zeven eindejaars Master studenten aan Wageningen Universiteit. Vier van ons zijn gespecialiseerd in hydrologie, twee zijn ecoloog in opleiding en tot slot beschikken we over een marien beleidsbioloog. Via de 'Academic Consultancy Training'-cursus die we volgen aan de universiteit zijn wij in contact gekomen met Delta Talent, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en het benedenrivierengebied-project in de zuidwestelijke delta van Nederland. Op verzoek van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werken wij aan de kartering en analyse van het gebied met als focus het vinden van nieuwe, kansrijke vegetatietypen. We houden ons met name bezig met de Biesbosch en het gebied de Korendijkse slikken. Er liggen beheerplannen klaar om de sluizen van het Haringvliet op een kier te zetten om zo meer dynamiek (zoet- zoutwisseling en getijden) in het gebied te brengen. Dit zal ruimte bieden voor meer verschillende soorten vegetatie. Inmiddels is er al aardig wat informatie verzameld en kartering gemaakt door onze groep.

Biesbosch kaart

In juni en juli is de groep twee keer op veldexcursie gegaan. In juni naar Tiengemeten onder begeleiding van Natuurmonumenten en in juli naar de Biesbosch onder begeleiding van Staatsbosbeheer. Deze excursies hebben onze groep inzicht gegeven in het projectgebied. Op zo'n excursie wordt al snel duidelijk wat voor een mooi stukje natuur wij hier in Nederland hebben. Ook komt dit soort natuur niet veel voor in de wereld. Een natuurgebied onder invloed van een delta is immers zeldzaam. Een goed beheer van zo'n gebied en bescherming van deze natuur is dan ook erg waardevol. Graag willen instanties dit soort systemen in stand houden, al dan niet verbeteren en de eventuele beheerplannen zullen daar in de toekomst dus aan bijdragen. Wij zullen met onze potentiële habitatgebieden een beter beeld kunnen schetsen om beheerplannen verder te ontwikkelen en zo meer dynamiek te brengen in het natuurgebied.

Benedenrivierengebied


Wij beleven met de gehele groep veel plezier aan het project, we zijn allemaal toegewijd en vinden het leuk om op onze manier een steentje bij te kunnen dragen aan het beheer van het benedenrivierengebied. Daarbij leren we ook veel van elkaar en met elkaar, nog afgezien van wat we allemaal leren met dit project. Het benedenrivierengebied is een bijzondere plek, om daar aan bij te kunnen dragen met ons onderzoek is zowel inspirerend als motiverend.

Groeten van het Wageningen Universiteit ACT-team,

Bas Agerbeek, Femke Hilhorst, Noortje Meijdam, Robbert Schaap, Joris Vromans, Arjan van Wachtendonk en Maren Wehling.