20-06-2014

BLOG: Erosie in het Spui

Wij, een groep van 5 studenten van de WUR, hebben gedurende 12 weken in april, mei en juni een leuke uitdaging gehad, mede dankzij Delta talent. Het was zeer interessant om in een ‘real life setting’ intensief te werken aan dit project. We hebben veel experts geinterviewed van verschillende organisaties die vaak een totaal ander perspectief hadden op verschillende oplossingen voor het erosieprobleem in het Spui. We zochten naar een overzicht van voor- en tegenargumenten van diverse oplossingen en tegelijkertijd naar hoe deze oplossingen invloed hadden op de natuurlijke omgeving en biodiversiteit.

Het was erg leerzaam om binnen onze projectgroep met studenten met een andere studieachtergrond te werken en natuurlijk ook met de verschillende opinies en redeneringen van de geïnterviewde organisaties en overheidsinstanties. Vooral de eindpresentatie was zeer inspirerend, een paar van de genoemde oplossingen waren bijvoorbeeld het verbreden van de rivier, het openen van de Haringvlietdam of het blokkeren van het Spui. De discussie kwam vooral op gang nadat een expert van Arcadis opperde om helemaal niets te veranderen aan de huidige situatie. Als de natuur zijn werk doet erodeert de rivier vanzelf en verbreedt het ook vanzelf, waarom zou er dan meer geld vrij gemaakt moeten worden? Moet er meer ruimte komen voor innovatieve ideeën in plaats van de bestaande oplossingen? Moeten de oplossingen op korte of lange term effectief zijn, met de onzekerheid van de klimaatsverandering erin mee genomen? En op welke schaal is dit mogelijk?

Het leuke aan dit project was dat het absoluut geen deskjob was, excursie naar het Spui, interviews met o.a. Rijkswaterstaat, Waterschap Hollandse Delta, Witteveen+Bos en het zoeken en bellen naar stakeholders. Ook de meetings met WNF waren een goede oefening voor later in het werkveld.

Uiteindelijk is er geen beste oplossing uitgekomen, maar na dit project is er wel een interessant overzicht van oplossingen. Door de uitdagingen, de ervaringen zoals de meetings en interviews, en de uitkomsten, zoals de discussie tijdens de presentatie op het hoofdkantoor WNF in Zeist, was dit project voor ons een groot succes.

Larissa Gunst, Femke Jansen, Carlette Nieland, Bas Schimmel en Corry Teichman.