28-03-2017

BLOG: Themadag Holwerd aan Zee

Op de zonnige dinsdagochtend van 21 maart vertrok vanuit Van Hall Larenstein locatie Leeuwarden een bus vol met studenten richting Holwerd om meer te leren over het project Holwerd aan Zee. Deze dag is door Van Hall Larenstein georganiseerd in samenwerking met Delta Talent en stond in het teken van het uitwisselen van kennis tussen studenten, experts en burgers. Vragen over natuurontwikkeling, kwelderbeleving en kansen voor toerisme stonden deze dag centraal.

Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen met koffie en thee en daarna begonnen de lezingen. Om te beginnen vertelde Jan Zijlstra (Stichting Holwerd aan Zee) over het doel en de aanleiding van het project Holwerd aan Zee. Hij vertelde over de krimp die het dorp ondergaat en hoe ze Holwerd populairder willen maken door de dijk open te breken. Daarna kregen we een uitleg over het MIRT-traject van de overheid en wat dit betekent voor het project. Als laatste was er een lezing van Marieke Verweij (docent Kust en Zeemanagement) over hoe studenten betrokken worden bij alle activiteiten die rondom het project spelen.

Krimpdorp Holwerd aan Zee

Daarna was het tijd om het dorp zelf te bekijken. Onder begeleiding van twee inwoners hebben we een rondje door het dorp gelopen waarbij er onder andere over de geschiedenis werd verteld. Toen we terugkwamen stond er een heerlijke lunch voor ons klaar. Gelukkig was het nog steeds lekker weer, want na de lunch nam boswachter Henk-Jan van der veen (Staatsbosbeheer) ons mee over de kwelders buiten Holwerd en vertelde hij over de plannen en mogelijkheden van het gebied. Na anderhalf uur rondstruinen moesten we snel terug voor de twee geplande workshops, waarin de deelnemers gingen brainstormen over hoe burgers betrokken kunnen blijven en over wat leuke ideeën zouden zijn voor de kwelders van Holwerd. De workshops waren zeer interactief en er kwamen veel leuke ideeën uit voort die meegenomen kunnen worden in het project. Na een korte afsluiting en bedankje, kon iedereen in het café nog even gezellig napraten en toen vertrok de bus terug naar Leeuwarden. Zeker een interessante en geslaagde dag!

Arya Seldenrath, student Kust en Zeemanagement aan Van Hall Larenstein en stagiair in het Holwerd aan Zee project