19-05-2017

BLOG: Zoet-Zout Tweedaagse

Via Delta Talent ben ik op de hoogte gebracht van de Zoet-Zout Tweedaagse in Wageningen. Als student van de opleiding Kust- en Zeemanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden was dit een mooie kans om meer te leren over het toekomstige werkveld. Daarbij bood het tevens veel mogelijkheden tot netwerken. Ik heb het aanbod hartelijk aangenomen en stapte maandagochtend 8 mei uit de bus op de Wageningsche berg. Ik was niet alleen, aangezien twee andere jongeren met tassen uitstapten. Het kon haast geen toeval zijn en ik vroeg of zij ook voor de tweedaagse kwamen. Dit bleek zo te zijn en ik maakte meteen kennis met de andere uitgenodigde studenten. We liepen gezamenlijk naar het Fletcher Hotel de Wagenische Berg waar de Zoet-Zout Tweedaagse plaats zou vinden. Na ingecheckt te hebben waren we klaar voor de tweedaagse!

De tweedaagse begon maandag om 9 uur en eindigde rond half 4 de volgende dag. Gedurende twee dagen werden veel lezingen gegeven over ontwikkelingen, problemen en kansen omtrent de verzilting in Nederland. Dit op het gebied van economie, eten, ecologie en energie. Na de lezingen werden kritische vragen gesteld en ontstonden interessante discussies. De lezingen waren zeer leerzaam en gaven een goed beeld over de ontwikkelingen omtrent verzilting in Nederland en andere zoet-zout gerelateerde thema’s. Aan het eind van de dag werden ook twee excursies aangeboden, waaruit deelnemers er één konden uitkiezen. De keus bestond uit het AlgaePARC van Wageningen University & Research, of een rondleiding door het Arboretum (een van de grootste botanische tuinen van Nederland). We zijn als studenten naar het AlgaePARC geweest, waar ons werd verteld over verschillende kweektechnieken van algen. Na afloop van de excursie verzamelden we bij het Restaurant van de Toekomst, waar ons een afsluitdiner en een zestal pitches stond te wachten over nieuwe innovaties binnen de watersector.

De tweede dag was ingepland met lezingen. Daarbij werd ons studenten vanuit Delta Talent gevraagd te reflecteren op de tweedaagse met een “Delta Talent” bril op. Hiervoor hebben we een aantal vragen gekregen vanuit Delta Talent, waardoor we deze bril op konden zetten. De resultaten werden aan de deelnemers gepresenteerd via een PowerPoint. Na een korte persoonlijke introductie werden de positieve kanten van de tweedaagse benoemd en vervolgens wat wij, als studenten, misten. Het voornaamste pluspunt van de Zoet-Zout Tweedaagse was de betrokkenheid van verschillende stakeholders. Dit achtte wij als studenten van belang omdat het achterwege laten van bepaalde stakeholders sneller kan leiden tot conflicten. Het belangrijkste punt dat we misten tijdens de tweedaagse was de link met het onderwijs. We waren van mening dat studenten graag betrokken zouden worden om mee te denken over de verschillende kwesties die werden besproken. Aansluitend op onze presentatie werden een aantal posters gepresenteerd over verschillende onderwerpen omtrent zoet-zout en kwam het laatste thema 'energie' aan bod.

Al met al was de tweedaagse een uitgelezen kans om te netwerken met studenten en experts, en was het een zeer leuke en leerzame ervaring die ik zonder twijfel over zou doen!

Bedankt voor alles!

Sies Overbeek
4e jaars student Kust- en Zeemanagement, Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden