15-10-2014

Brak is Beter!

Omdat ARK Natuurontwikkeling 25 jaar bestaat organiseert zij binnenkort in samenwerking met Delta Talent een challenge voor studenten. Een mooie kans om je kwaliteiten te laten zien en contact te hebben met de inspirerende en innovatieve wereld van natuurontwikkeling, landinrichting en waterwerken.

De uitdaging

Zet Nederlandse brakwatergebieden in het zonnetje, spring op de bres voor brak water! Zorg ervoor dat het woord "brak" een positieve bijklank krijgt. Brak water in Nederland is toe aan een nieuw imago.

Brakwatergebieden zijn natuurlijke overgangen tussen het zoete water van de rivier en het zoute water van de zee. Zulke gebieden zijn van onschatbare waarde voor de natuur. De rivier “sterft in de armen van de zee” en daardoor is er in deze gebieden van nature een grote voedselrijkdom. Voor vissen, vogels en zeezoogdieren zijn het dan ook zeer belangrijke foerageer- en opgroeigebieden en onderdeel van de internationale trekroutes van vissen en vogels. Juist de geleidelijke overgang tussen rivier en zee zorgt voor een grote biodiversiteit en helpt trekvissen te wennen aan het veranderende zoutgehalte.

Brakwatergetijdengebieden zijn spannend en mooi voor buiten recreatie, van sportvissers tot struiners. Bovendien bieden zulke gebieden mogelijkheden voor schelpdierteelt en visserij en kunnen ze een rol spelen bij hoogwaterbescherming.

Wie mogen meedoen

HBO- en WO-studenten. Ook studententeams van maximaal 6 personen kunnen zich inschrijven. Dit wordt zelfs aangemoedigd.

Het product

Je kunt kiezen:

 1. Een voorstel maken om bestaande brakwatergetijdengebieden in Nederland meer allure te geven. Dit kan door de kwaliteit te vergroten, laten zien hoe je het gebied optimaal kunt benutten, meer draagvlak te ontwikkelen en/of de communicatie over deze gebieden te versterken.
   
 2. Een plan maken om een nieuw brakwatergetijdengebied in Nederland te laten ontstaan.

Presenteer je plan in een kort filmpje,  powerpoint- of prezipresentatie (maximaal 3 minuten) én een tekst van maximaal 1500 woorden. Beperk je voor deze opdracht tot het Rijn/Maas systeem.

Ondersteuning door Delta Talent

Om je te helpen een optimaal plan te maken organiseert Delta Talent een aantal activiteiten:

 • Gastcolleges op verschillende opleidingen.
  (check de website, als je opleiding er nog niet bij staat: nodig ons uit!).
 • De mogelijkheid om vragen te stellen aan verschillende experts.
 • Een inspiratiebijeenkomst op 21 november op Van Hall Larenstein in Velp. Je kunt je daar nu al voor aanmelden op www.hogeschoolvhl.nl/kennismiddag.
 • Een excursie naar een brakwatergebied onder leiding van verschillende experts.
 • Een ludieke verrijkingsdag in het veld, waarin je je ideeën kunt toetsen en je vaardigheden kunt vergroten met onder meer een workshop innovatief denken, 1 op 1 gesprekken met experts en een netwerklunch.

De jury

De jury bestaat, naast Delta Talent en ARK, uit verschillende experts.

Prijs en deadline

De prijs wordt binnenkort bekend gemaakt en ook de deadline voor het indienen van de opdracht. Blijf deze website volgen voor meer details over deze challenge.

UPDATE: Klik hier voor de Delta Talent Challenge!

Wil je op de hoogte worden gehouden, stuur dan een e-mail naar challenge@deltatalent.nl. Heb je nu al vragen, neem dan contact op met Elma Duijndam, elma.duijndam@ark.eu.