30-05-2017

Brienenoord Beach

Hoe kunnen (getijden)natuur en omgeving profiteren van de ontwikkelingen rondom het nieuwe Feyenoord stadion? Die vraag stond centraal tijdens de themadag die Delta Talent samen met Hogeschool Rotterdam op 22 mei organiseerde. Zo'n 80 studenten van verschillende opleidingen namen er aan deel.

Na enkele inleidende sprekers en een verkenning van het gebied bogen de studenten zich in kleine groepjes over deze vraag. Het leverde verrassende resultaten op. Er kwam van alles voorbij:  Een mini-euromast, een mini-Brienenoordbrug, een natuurspeeltuin, sponsoring door Feyenoord bijvoorbeeld zichtbaar door bankjes in Feyenoordkleuren, veel terrasjes en groene aflopende oevers. Het plan 'Brienenoord Beach' was volgens de jury het meest gedurfde en vernieuwende voorstel. Dit was ook de publieksfavoriet, op de voet gevolgd door 'Landbouw op trappen'.

Themadag Getijdenpark

De inleidende sprekers op deze dag waren Pieter de Greef (gemeente Rotterdam), Jeroen van Herk (Linkit Consult) en Wilco Verhagen (gemeente Rotterdam). Zij vormden tevens de jury aan het eind van de dag. Om de opdracht goed te kunnen uitvoeren was het ook nodig om buiten met eigen ogen het gebied te verkennen. Daarbij was ook een rondleiding op het Eiland van Brienenoord opgenomen. Een bijzondere plek, waar getijdennatuur goed zichtbaar is. Zelfs binnen het uur dat de studenten daar liepen waren al duidelijke verschillen te zien in de waterhoogte (het werd vloed).

De studenten werkten in gemengde groepen van verschillende opleidingen. Daarbij waren ook enkele studenten die middels hun stage al bij dit thema betrokken waren en zo hun kennis konden inzetten. Deze uitwisseling had beslist een meerwaarde. Zo konden alle facetten integraal bekeken worden.

Themadag Getijdenpark

Winnaar: Brienenoord Beach

In dit plan komen er op de Piet Smitkade terrassen met cafés. De ruimte tussen de twee dammen op het eiland van Brienenoord wordt opgevuld met zand waardoor een strand ontstaat. Daarbij komt er een loopbrug vanaf de Piet Smitkade richting het strand zodat deze bereikbaar is voor voetgangers en fietsers. Daarnaast is er een drijvend paviljoen aangelegd dat mee kan bewegen met het getij. De entree van het eiland wordt naar de Veranda toe gehaald.

Komt er in de toekomst een Brienenoord Beach in Rotterdam? De jury van de themadag Getijdenpark vond het in ieder geval een interessante gedachte.

Landbouw op trappen

Dit plan is om naar het idee van sawa’s akkerbouw in de stad aan te leggen. Op de Piet Smitkade zullen vier plateau’s worden aangelegd. Hierin kunnen van droog naar nat de volgende gewassen worden geteeld: aardappelen, wortel/andijvie, rijst, mosselen/oesters. Bewoners zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de gewassen. Hiervoor wordt een " moestuinvereniging Piet Smitkade"opgericht. De gemeente beheert in verband met buitendijks gebied.  Zo ontstaat er ruimte voor groen, ontspanning en stadslandbouw. De harde kade wordt verzacht en bewoners voelen zich betrokken.