7-07-2014

Climate-KIC Summerschool

Op 7 juli 2014 bezochten 45 Master studenten uit heel Europa, samen met hun begeleiders, de Zandmotor. Dat was de 1e dag van de jaarlijkse Summerschool die wordt georganiseerd door Climate-KIC. De eerste twee weken worden besteed aan een 'learning journey' langs diverse inspirerende locaties.

In de ochtend werden de studenten door Erik van Slobbe van de WUR al flink aan het denken gezet over overstromingsrisico's. Het middagprogramma werd in samenwerking met Delta Talent georganiseerd. De studenten werden in groepjes van 5 de Zandmotor op gestuurd om hun ogen en oren de kost te geven aan de hand van het vraagstuk "Welke observaties doe je als het gaat om innovatie, ondernemerschap en bouwen met de natuur, en welke (ondernemende) kansen zie je nog meer?". Ook werden de studenten aangemoedigd om mensen die ze tegenkwamen aan te spreken.

Bij terugkomst gingen de studenten aan de slag om een zogeheten 'rich picture' te maken over de vraag en hun antwoorden daarop. Iedere groep moest de resultaten bespreken met tenminste 1 andere groep. Daarna volgde nog een korte reflectie. Wat opviel is dat er vooral in technische ideeën werd gedacht. Een aantal ideeën kwam daarbij vaker terug (hydro power, algenkweek), andere waren creatiever (een draaimolen op windenergie, een romantic sunset punt aan de rand, rondrijdende wagentjes die tijdens het rijden windenergie gebruiken). Weer anderen hadden een thema helemaal uitgewerkt, zoals Grow with Nature of Go with the Flow. Ook hadden verschillende groepjes de missie om plezier te koppelen aan meer bewustzijn van getijdendynamiek en overstromingsrisico's.

Al met al bood het programma een goede mix van inhoudelijke en sociale elementen, waarbij in ieder geval werd voldaan aan een verzoek uit een vorig jaar om de studenten wat bewuster te laten kijken naar wat ze eigenlijk zien. De Summerschool duurt in totaal vijf weken. Aan het eind moeten de studenten een nieuw bedrijfsidee pitchen dat gerelateerd is aan duurzaamheid.