27-09-2017

"Dansen met zout" op Texel

Ruim veertig studenten zagen maandag 25 september met eigen ogen de genomen maatregelen tegen klimaatveranderingen op Texel. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseerde deze dag samen met Delta Talent en Hogeschool van Amsterdam (HvA). Na een inleiding van hoogheemraad Rob Veenman gingen de studenten het veld in om de dijkversterking, zoutwaterberging, zonnepark, zilte teelt en de afkalving aan de westzijde te bekijken.

DeltaTalent op Texel

De studenten bezochten ondermeer het 'building with nature' project de Prins Hendrinkzanddijk. Door de aanleg van een duingebied voor de dijk blijft het achterliggende land goed beschermd tegen de zee. Dat is hard nodig, want op Texel wordt de komende decennia een bodemdaling van 10 cm en een zeespiegelstijging van 30 centimeter verwacht.

Zoet water wordt steeds schaarser op Texel. Onlangs is door PWN een nieuwe pijpleiding onder het Marsdiep geboord om Texel van voldoende drinkwater te voorzien. De rioolwaterzuivering Eversekoog houdt zolang mogelijk het gezuiverde water vast. Het Zilt Proefbedrijf experimenteert met groente om te zien welke groente er in de toekomst verbouwd kan worden met zilt water. De studenten proefden hier heerlijk zoete aardbeien en tomaten, en ook knapperige zoute "zeebanaan". Kan zo in de salade!
DeltaTalent op Texel

Ideeën pitchen

Bij Paal 9, waar de afkalving van het eiland goed te zien is, gaven de studenten advies aan HHNK gebiedsadviseur Karel Bruin. Het viel hen op dat de maatregelen op Texel kostbaar zijn. Zij stelden voor om dit beter inzichtelijk te maken voor bewoners, en ook voor toeristen, met het idee dat dit leidt tot meer bewustzijn en betrokkenheid. Verder stelden ze voor om informatie over klimaatadaptatie integraal aan te bieden, via één portal. Zodat iedereen beter ziet hoe alles in elkaar haakt en met elkaar te maken heeft. De  studenten vroegen zich wel af wanneer de grens bereikt wordt. Hoe lang ga je nog door met investeren in maatregelen om een bestaande situatie in stand te houden? Ze pleitten ervoor om te zoeken naar andere manieren om om te gaan met zoetwatervoorraden en waterveiligheid; meebewegen in plaats van er tegen vechten, en te "dansen met zout". Wat de meeste studenten betreft zou Texel één grote proeftuin op het gebied van klimaatadaptatie mogen worden.