19-11-2015

De frisse blik van studenten

Het EcoShape Building with Nature Congres op 11 november 2015 bood een uitstekende gelegenheid om een kleine selectie studenten op een leuke manier in contact te brengen met het werkveld van "bouwen met natuur". En voor het werkveld zelf ook een ideale gelegenheid om in contact te komen met deze "professionals van de toekomst". Voor de studenten was het een top-ervaring. "Al met al vond ik het een zeer geslaagde dag waarbij ik veel nieuwe dingen heb geleerd, veel nieuwe mensen heb ontmoet en een goede indruk heb gekregen van de verschillende partijen die een rol spelen bij het hele Building with Nature concept", aldus Kevin van Donselaar, student aan Hogeschool VHL Leeuwarden.

Zes studenten van verschillende opleidingen konden via Delta Talent deelnemen aan het EcoShape Congres. Vanwege het drukke netwerken op dit soort bijeenkomsten geeft Delta Talent gemotiveerde studenten graag een duwtje in de rug. Dat gebeurt onder andere door hen te koppelen aan experts die tien minuten speciaal voor hen reserveren. Op basis van de interesses van de studenten is een koppeling gemaakt door EcoShape. Delta Talent heeft de studenten geholpen om zich goed voor te bereiden op het gesprek en prikkelende vragen te stellen. De studenten waren erg ingenomen met de expert die ze toegewezen hebben gekregen. Tom Remmerswaal, student aan Hogeschool VHL Velp: "Om het kort te zeggen: Tim van Hattum (Alterra) was de perfecte persoon om te spreken over het beekherstelproject  van de Dinkel, waar ik aan meewerk." Paul Verhoeff, student aan Hogeschool VHL Leeuwarden: "Mijn gesprek met Jelle de Jong (Witteveen+Bos) geeft me meer inzicht in de samenwerking en rollen van de verschillende groepen binnen een project."

Delta Talent student en watergezant Henk Ovink op het Ecoshape Congres

Door de frisse blik van een student is zo'n gesprek ook voor de expert een waardevolle ontmoeting. Dat is wat Delta Talent hiermee beoogt: uitwisseling tussen mensen uit het werkveld en toekomstige professionals. De experts vonden het inderdaad de moeite waard, en de gesprekken duurden dan ook allemaal langer dan de vooraf afgesproken 10 minuten. Henk Ovink (eerste watergezant van Nederland) refereerde voor een volle zaal aan zijn gesprek met Ruth van Werven, student aan de Wageningen Universiteit. Dat gesprek ging over het belang van samenwerken met verschillende partijen en hoe moeilijk, maar belangrijk dat is. "Ook al is het een tijdrovende klus, dit mag nooit een excuus zijn om partijen buiten te sluiten."

Een duwtje in de rug werd ook gegeven door Henk Nieboer, die in zijn openingswoord vroeg of de studenten zich even kenbaar wilden maken. Daardoor werden zij later door verschillende personen aangesproken. Lieke Dotinga, student aan de Wageningen Universiteit: "Ik heb veel mensen gesproken die erg enthousiast waren over Building with Nature projecten en ook nieuwsgierig waren naar wat studenten kunnen betekenen voor deze projecten."

Wat viel de studenten verder op? Dat er meer vrouwen en jonge professionals op het congres liepen dan dat ze hadden verwacht. En dat het gebied van Building with Nature niet alleen breder is dan gedacht, maar dat er ook volop interessante kansen liggen. Janine Popping, student Hogeschool VHL Leeuwarden constateerde: "Slechts weinig awareness, merk ik dagelijks op in Nederland. Deels ook onder het congrespubliek, want slechts een klein deel stak hun hand op, terwijl  waarschijnlijk toch een groot deel in een deltagebied woont!"

Lees meer over de ervaringen van de studenten.