18-11-2015

"Delta Talent activiteiten zijn een cadeautje"

"Deze activiteiten zijn een cadeautje." Zo verwoordde een docent van hogeschool Inholland Delft haar ervaringen. Vertegenwoordigers van het hoger onderwijs uit heel Nederland waren door Delta Talent uitgenodigd om de plannen voor de komende jaren (2016-2018) te bespreken. Het doel van de bijeenkomst was om Delta Talent activiteiten zo goed mogelijk aan te sluiten op het onderwijs. De bijeenkomst vond plaats op 10 november in Rotterdam.

De aanwezigen waren afkomstig van HAS Den Bosch, Wageningen Universiteit, VHL Velp, Haagse Hogeschool, HZ Vlissingen, Hogeschool Rotterdam, Inholland Delft en Hogeschool Rotterdam. Met al deze opleidingen heeft Delta Talent eerder samengewerkt. Tijdens de bijeenkomst bleek er veel waardering te zijn voor de samenwerking en het enthousiasme waarmee de activiteiten gebracht worden, de aandacht voor een integrale visie en creatief denken. Delta Talent wil zich de komende jaren richten op 3 soorten activiteiten: themadagen, ontmoetingen en een tweedaagse masterclass. Om de Delta Talent activiteiten optimaal te kunnen inpassen in het opleidingsprogramma, is het belangrijk dat dit ruim van tevoren gecommuniceerd wordt. Met de opleidingen is afgesproken dat ze meedenken over de invulling en op zoek gaan naar ruimte in hun programma. De voorgestelde thema's, zoals vismigratierivier, Natuurherstel Haringvliet, en wateroverlast in Deltasteden spreken aan. "Ik zie volop kansen", zei een docent van de Hogeschool Rotterdam. Wat de aanwezigen betreft, zet Delta Talent de komende jaren nog meer in op thema's als ondernemen met natuur, ecosysteemdiensten, betrekken van omwonenden en creƫren van draagvlak. Daarnaast werd aangegeven dat de Delta Talent activiteiten niet alleen interessant zijn voor hun studenten, maar ook voor de docenten zelf.

Ook interesse in activiteiten van Delta Talent? Neem contact op.