25-10-2016

Delta Talent ontdekt nieuw stuk Nederland


Op 20 oktober organiseerde Platform Baggernet samen met Rijkswaterstaat een themadag over de Marker Wadden. Een aantal studenten mocht hier via Delta Talent bij zijn. Voor de studenten een mooie kans om professionals uit verschillende werkvelden te ontmoeten, de praktijkverhalen te horen, en per schip de werkzaamheden aan dit nieuwe stukje Nederland ter plekke te bekijken!

Van baggerspecie naar vogelparadijs

De Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer door de aanleg van eilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer. Tegelijkertijd wordt het Markermeer aantrekkelijker voor bijvoorbeeld natuurliefhebbers en watersporters. Er werken veel partijen samen om dit voor elkaar te krijgen en er zijn nog veel vragen te beantwoorden. Hoe werkt het in de praktijk? Hoe is het ontwerp tot stand gekomen en worden de eilanden nu aangelegd? Welke kennis doen we op met dit project? Hoe zien de Marker Wadden er nu en straks uit?

Deze en andere  vragen werden besproken op de themadag over de Marker Wadden. Meer dan honderd professionals uit de wereld van water- en bodembeheer (zoals Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Boskalis, Deltares, Royal Haskoning, Vista landschapsarchitekten en vele anderen) kwamen samen om elkaar te informeren over dit innovatieve project.