15-06-2015

Dubbele winnaar bij Brak is Beter! Challenge

Open Haringvliet en Zilt-Zuid Polderland hebben de finale van de Brak is Beter! Challenge gewonnen. De ideeën werden op 15 juni in de eindstrijd gepresenteerd door de winnende studententeams, beiden van de Wageningen Universiteit. De Brak is Beter! Challenge is een initiatief van Delta Talent en ARK Natuurontwikkeling en roept studenten op om te laten zien hoe natuur, economie en recreatie elkaar kunnen versterken in brakwatergebieden. De prijsvraag biedt jong talent een mooie kans om hun kwaliteiten te laten zien en contact te hebben met de inspirerende wereld van natuurontwikkeling, landontwikkeling en waterwerken.

In de finale in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam namen vier genomineerde studententeams van diverse hogescholen en universiteiten het tegen elkaar op.  Volgens juryvoorzitter Petra Souwerbren van ARK Natuurontwikkeling combineren de twee winnende plannen originele en creatieve oplossingen voor het herstel van brakwatergebieden met een visionair karakter, waar bovendien een grondige analyse aan ten grondslag ligt.

OPEN HARINGVLIET
In het “Haringvliet, terug naar intergetijdengebied” wordt met oesterdammen, vooroevers en eilanden gewerkt naar een “Open Haringvliet”-scenario. Bij de keuze voor deze drastische ingreep hebben Thijs Strating, Bram Droppers, Klaas Eijkelkamp en Manon Otterloo (studenten Climate Studies, Wageningen UR) zich niet alleen laten leiden door de winst voor de natuur, maar ook door het effect op de veiligheid, zoetwatervoorziening en economie in het gebied.

Open Haringvliet, Winnaars Brak is Beter! Challenge

 

ZILT-ZUID POLDERLAND
Met het plan Zilt-Zout Polderland wordt door Rosanne Schrijver (student Landscape and Architecture, Wageningen UR) een flexibel raamwerk geboden voor een nieuw brakwatergebied in Nederland: Zilt-Zuid Schouwen-Duiveland. Een landschap met recreatie, natuur en economie. Een nieuwe dijkenlaag wordt daarbij aan het landschap toegevoegd.

Zilt-Zuid Polderland, Winnaar Brak is Beter! Challenge


INSPIREREND TRAJECT
Voor het ontwikkelen van hun ideeën hebben de studenten deelgenomen aan een inspirerend traject. Naast gastcolleges en een veldexcursie naar brakwatergebieden, organiseerde Delta Talent ook een verbeterdag op het Eiland van Brienenoord, waarbij ideeën konden worden voorgelegd aan experts. Verder kregen de finalisten een presentatietraining om ze te helpen hun plannen zo optimaal mogelijk te presenteren aan een eindjury van bestuurders en senior medewerkers van natuurorganisaties, het bedrijfsleven en overheden. Alle winnaars van de Delta Talent Challenge mogen een weekend logeren op het Eiland Tiengemeten in het Haringvliet.

ACHTERGROND BRAK WATER
Brakwatergebieden zijn natuurlijke overgangen tussen het zoete water van de rivier en het zoute water van de zee. Deze gebieden zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Zo is er in deze gebieden een grote voedselrijkdom en wennen vissen er aan het zoete of zoute water tijdens hun trek. Brakwatergebieden zijn spannend en mooi voor recreatie, bieden mogelijkheden voor schelpdierteelt en visserij en kunnen een rol spelen bij hoogwaterbescherming. Hoewel er gewerkt wordt aan het herstel van deze natuurlijke overgangen - onlangs nog ontving ARK in een coalitie van 6 organisaties een bijdrage van 13,5 miljoen euro van de Postcode Loterij voor herstel van getijdenlandschap in het Haringvliet - is het aantal brakke gebieden zeer beperkt en is deze unieke natuur vrijwel verdwenen uit de Nederlandse delta.

Het werk van Delta Talent wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.