30-09-2013

Eiland van Brienenoord

Wilde natuur midden in een wereldhavenstad. Is dat mogelijk? Dat bekeken 13 vierdejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam op 30 september 2013 op het Eiland van Brienenoord aan de oostkant van Rotterdam. Daar kregen ze een toelichting van Gijs van Zonneveld, werkzaam als Deltadeskundige voor ARK en het Wereld Natuur Fonds, over de kwaliteiten van getijdennatuur. De excursie is een initiatief van het project 'Delta Talent'.

Op het Eiland van Brienenoord mag de natuur grotendeels haar gang gaan, iets wat de meeste studenten wel konden waarderen (mooier en spannender dan "aangeharkte natuur"). Hier, op deze bijzondere plek onder de van Brienenoordbrug is getijdenwerking duidelijk zichtbaar. Er zijn kleine kreken en stranden waar natuurlijke processen als erosie en sedimentatie goed te zien zijn. Rotterdam ligt aan de monding van de Nieuwe Maas. Vanwege de havenbelangen is er via Rotterdam nog een open verbinding tussen rivier en zee. De krachtige natuurlijke processen die hier midden in de stad, onder invloed van eb en vloed plaatsvinden, beschikken in potentie over een enorme rijkdom aan natuur. Dat is volgens Gijs van Zonneveld een kwaliteit die in veel meer situaties benut zou kunnen worden. Bijvoorbeeld bij de vernieuwing van de Rotterdamse Rijnhaven. Hier ligt een kans om getijdendynamiek beter zichtbaar en beleefbaar te maken midden in de stad en de plek zo een nieuwe allure te geven.

Het bezoek aan het Eiland van Brienenoord biedt de studenten inspiratie bij de toepassing van innovatieve oplossingen voor een zelf gekozen onderwerp. Eerder hebben deze studenten, afkomstig van verschillende studierichtingen gericht op de bebouwde omgeving, al een workshop “innovatief denken” van de Veldacademie gevolgd.

Delta Talent levert een inspirerende bijdrage aan de opleiding van jonge professionals, om hen te leren inspelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur. Bij Delta Talent worden de nieuwste ruimtelijke inzichten in de praktijk gebracht met een centrale rol voor natuurlijke processen.