23-05-2014

Excursie Zandmotor

Op 23 mei 2014 was er weer een excursie naar de Zandmotor bij Ter Heijde. Dit keer voor zo'n 60 studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Rotterdam, inclusief enkele buitenlandse studenten. De studenten waren inhoudelijk goed voorbereid doordat ze op hun opleiding al gastcolleges van Stefan Aarninkhof en Ronald Waterman hadden gevolgd over het 'bouwen met natuur'. Minstens zo belangrijk voor de studenten is ook dat ze de Zandmotor met eigen ogen aanschouwen. De meesten waren verrast door de enorme omvang van de Zandmotor.

De excursie was aanleiding voor de opleiding om Delta Talent ook uit te nodigen voor een zogeheten 'stakeholder game' op 20 juni, het laatste onderdeel van het vak 'Landaanwinning'. Daarbij was de opdracht om het concept van de Zandmotor toe te passen op een andere locatie en tegelijkertijd rekening te houden met diverse belangen en belanghebbenden. Delta Talent vertegenwoordigde het 'natuur'-belang. Alle groepjes hebben de input van Delta Talent  goed meegenomen in hun presentaties. Die input ging onder meer over het gebruik maken van natuurlijke ritmes en (ook) te denken in termen van 'zachte', dynamische oplossingen in plaats van (alleen) in harde constructies.