3-04-2015

Experts en Programma Brakke Verbeterdag

Op dinsdag 21 april 2015 organiseert Delta Talent de Brakke Verbeterdag. Deze dag is bedoeld voor studenten die meedoen aan de Brak is Beter! Challenge of dat overwegen. Voor de Brakke Verbeterdag hoef je nog geen concreet plan te hebben. Tijdens de dag kunnen deelnemers - maar ook als je nog nadenkt over deelname - ideeën toetsen, is er een netwerklunch en kunnen 1 op 1 gesprekken met experts worden gevoerd.


Experts
 

Mindert de Vries, Deltares
www.deltares.nl

Mindert de Vries

Eco-engineer. Senior expert eco-engineering, delta technologie en 'building with nature'. Adviseur van de Raad van Bestuur van de Hogeschool Zeeland. Ontwikkeling en implementatie van innovatieve eco-engineering oplossingen waarbij veiligheid, natuur, recreatie en economische ontwikkelingen worden gecombineerd in duurzame oplossingen. Mede initiator van Building with Nature en diverse projecten op dit gebied.

Gerard Litjens, Directeur Bureau Stroming
www.stroming.nl

Gerard Litjens

Ecoloog en ruimtelijk planner. Senior expert op het gebied van natuurontwikkeling met integratie van waterbeheer, delfstoffenwinning, recreatie en stedelijke ontwikkeling voor kust, rivier en beeksystemen. Initiator en inspirator van diverse baanbrekende plannen waaronder Levende Rivieren, Meegroeien met de Zee, Met Open Armen en Natuurlijke Klimaatbuffers.

Marieke Reisinger, ARK Natuurontwikkeling
www.ark.eu

Marieke Reisinger

Communicatie bij ARK Natuurontwikkeling. Werkt momenteel onder meer aan 'Droomfonds Haringvliet', een groots project van 6 natuurorganisaties die dankzij de Postcode Loterij hun droom realiseren van een Haringvliet mét getij, zoet-zoutovergangen, rijke natuur en een gezonde lokale economie.

Maarten Janse,
www.heerlijkheidwolphaartsdijk.nl
www.zeeuwszilt.nl

Maarten Janse

Recreatieondernemer en akkerbouwer. Eigenaar van een minicamping en landschapscamping aan het Veerse Meer. Op het akkerbouwbedrijf wordt naast aardappelen, suikerbieten, tarwe en graszaad ook zeekraal verbouwd. Dit streekproduct uit Zeeland wordt geteeld met het zoute water uit het Veerse Meer.

Niek Koppelaar, Het Zuid-Hollands Landschap
www.zuidhollandslandschap.nl

Niek Koppelaar

Regiohoofd bij Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Op het Eiland van Brienenoord is Het Zuid-Hollands Landschap de natuurbeheerder in opdracht van de gemeente. Het eiland ligt in de ecologische hoofdstructuur en is een van de weinige groene oases langs de rivier in Rotterdam waar de natuur echt nog de ruimte krijgt.

Ben Griffioen, Imares
www.imares.nl

Ben Griffioen

Marien bioloog, onderzoeker en betrokken bij veel natuur-, visserij- en vismigratieprojecten in deltagebieden. IMARES is het onderzoeksinstituut voor mariene ecosystemen voor duurzaam gebruik en beheer van kust en zee.

Jeroen van Westen, Landschapskunstenaar
www.jeroenvanwesten.nl

Jeroen van Westen

Jeroen van Westen is landschapskunstenaar. Hij werkt met het landschap zelf als materiaal, gelaagd in de tijd in samenhang leesbaar al een geschiedenis van natuur en cultuur. In Zeeland werkt hij samen met Anne Ausloos voor de Bewaerschole aan een onderzoek binnen het programma Balanceren tussen Zoet en Zout.

Auke Wissing, De Urbanisten
www.urbanisten.nl

Auke Wissing

Planoloog en stedenbouwkundig ontwerper bij de Urbanisten. In samenwerking met Bureau Stroming hebben de Urbanisten in het kader van het programma 'Rivier als Getijdenpark' een samenhangend perspectief ontwikkeld op het gebied van het Eiland van Brienenoord. en Polder de Esch. Een perspectief waarin bestaande natuur- en recreatiewaarden worden vergroot en het gebeid beter wordt ontsloten voor de bezoeker.


Locatie

De locatie voor de Brakke Verbeterdag is bij Buitenplaats Brienenoord op het Eiland van Brienenoord in Rotterdam (Van Brienenoord 5, 3077 AE in Rotterdam). Een natuurjuweel in een wereldstad, in de luwte van het Feyenoordstadion en de Van Brienenoordbrug.

Eiland van Brienenoord


Programma

De dag begint om 10 uur en duurt tot 17 uur:

 • 10:00 Ontvangst en inschrijven voor lezingen en workshops
 • 10:30 Welkom en uitleg programma
 • 10:45 Inspiratielezingen
 • 11:30 Inspiratielezingen
 • 12:15 Netwerk Lunch
 • 13:15 Excursie
 • 14:00 Workshops
 • 14:45 Contact met experts
 • 15:15 Contact met experts
 • 15:45 Bundeling impressies met eigen team
 • 16:15 Ludieke afsluiting
 • 16:45 Borrel

Aanmelden voor deze dag kan tot uiterlijk 17 april bij de inschrijving voor de challenge of door een e-mail te sturen als je niet meedoet aan de challenge zelf. Studenten die meedoen aan de challenge en zich al hebben ingeschreven, krijgen voorrang bij deelname aan de Brakke Verbeterdag.