11-06-2015

Finalisten maken zich op voor eindstrijd

De genomineerde studenten(teams) die zich opmaken voor de eindstrijd van de Delta Talent studentencompetitie hebben op 10 juni deelgenomen aan een pitchtraining om ze te helpen hun ideeën zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Niet alleen een goed doordacht plan is belangrijk, ook de manier waarop voorstellen worden gepresenteerd en misschien nog wel belangrijker; een manier vinden om de jury te overtuigen dat jouw idee het beste is. Dat is de opgaaf waar de finalisten van de Brak is Beter! Challenge voor staan als ze maandag 15 juni hun ideeën presenteren aan een eindjury die bestaat uit bestuurders en senior medewerkers van natuurorganisaties, het bedrijfsleven en overheden.

Vier inzendingen zijn geselecteerd voor de eindstrijd in de competitie die studenten oproept om te laten zien hoe natuur, economie en recreatie elkaar kunnen versterken in brakwatergebieden. De studentenprijsvraag, die is georganiseerd door Delta Talent in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling, biedt jong talent een mooie kans om hun kwaliteiten te laten zien en contact te hebben met de inspirerende wereld van natuurontwikkeling, landinrichting en waterwerken.

Pitchtraining voor de finale Brak is Beter! Challenge

De 4 finalisten zijn: (in willekeurige volgorde):

 • Brakke Boot
  Bas Groeneveld, Rosemarie Rienstra, Bob Aarnoudse en Revino Leefland
  Landscape and Environment Management, Hogeschool Inholland Delft

  De brakwatergebieden van de Nederlandse delta op een unieke manier bezoeken. Dat is het idee achter de Brakke Boot; een varende combinatie van recreatie en educatie. Toeristen, scholieren, senioren, maar ook lokale bewoners, worden door een enthousiaste natuurkenner in contact gebracht met de bijzondere flora en fauna van brakwatergebieden. Daar waar het gebeurt, op locaties die niet altijd gemakkelijk te bereiken zijn. Met de iconische bruinvis, steur en lepelaar als gids tijdens de educatieve reis. Naast het plezier van een boottocht kunnen bezoekers onder de noemer ‘Hoe Brakker, Hoe Gekker’ op zoek naar de ‘Brakke Big Five’. De ultieme brakwater beleving voor jong en oud. Welkom aan boord!
   
 • Open Haringvliet
  Thijs Strating, Bram Droppers, Klaas Eijkelkamp, Manon Otterloo en Ruben Visser
  Climate Studies, Wageningen UR

  Het Haringvliet, terug naar intergetijdengebied! Dat is de opzet van dit plan dat gericht is op langere termijn. Door middel van gebiedsinrichting waarin oesterdammen, vooroevers en eilanden worden geïntegreerd, wordt gewerkt naar een “Open Haringvliet”-scenario. Bij de keuze voor deze drastische ingreep hebben de indieners zich niet alleen laten leiden door de winst voor de natuur, maar ook door het effect op de veiligheid, zoetwatervoorziening en economie in het gebied. Het besluit om de sluizen in de Haringvlietdam op een kier te zetten is volgens de studenten een stap in de goede richting, maar niet voldoende voor een ecologische ‘gezondere’ situatie met een nieuw dynamisch evenwicht.
   
 • Zilt-Zuid Polderland
  Rosanne Schrijver
  Landscape Architecture and Planning, Wageningen UR

  Met het plan Zilt-Zout Polderland wordt een flexibel raamwerk voor de toekomst geboden voor een nieuw brakwatergebied in Nederland: Zilt-Zuid Schouwen-Duiveland. Een landschap met recreatie, natuur en economie. Een nieuwe dijkenlaag wordt aan het landschap toegevoegd dat op drie manieren werkt. Allereerst zorgt deze dijkenlaag ervoor dat het eiland in de toekomst beter beschermd is in tijden van stormen en overstromingen. Door de dijken ontstaan diverse compartimenten en kan het eiland niet in één keer onder water lopen. Daarnaast worden de verbindingen tussen dorpen en steden versterkt en maakt het gebruik van aanwezige cultuurhistorische kenmerken van het landschap. Tot slot zorgt het dijkensysteem voor een controleerbare balans tussen zoet en zout, geschikt voor zilte gewassen, recreatie en brakke natuur.
   
 • Plan Scharrezee
  Piet van Loon, Niels van den Dool, Bart van Eijk, Iris van der Maden en Elvira van Eijk
  Studenten Landscape and Environment Management, Hogeschool Inholland Delft

  Plan Scharrezee gaat uit van een waterrijke verbinding tussen het Haringvliet en de Grevelingen. Met de slogan ‘daar waar zout het zoet ontmoet’ bouwt het voort op een bestaand plan wat gericht is op de pleziervaart. Plan Scharrezee beoogt een ingrijpende verandering van het zuidelijkste eiland van Zuid-Holland met opnieuw een splitsing van het eiland in Goeree en Overflakkee. De uitwerking biedt volgens de studenten een verrijking voor de natuur, recreatieve mogelijkheden, inpassing van zoutminnende landbouw en een impuls voor het Grevelingenmeer met vernuftige verbindingen als de Kantelsluis, naar een concept van Royal Haskoning.
 • De jury let bij de beoordeling op de volgende criteria; originaliteit, inhoudelijke kwaliteit, presentatie, praktische haalbaarheid en toepasbaarheid en eventuele samenstelling team.

   

  De eindjury bestaat uit:

  • Petra Souwerbren, Directeur ARK Natuurontwikkeling
  • Diederik van der Molen, Projectleider Kaderrichtlijn Water bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Bas Roels, Zoetwaterexpert bij het Wereld Natuur Fonds
  • Huub Lacor, Directeur schaal- en schelpdierbedrijf Roem van Yerseke
  • Ed Troost, Recreatieondernemer en Voorzitter RECRON Schouwen-Duiveland