22-05-2015

Getijden-dynamiek langs de Oude Maas

Op 20 mei 2015 organiseerde Delta Talent samen met ARK Natuurontwikkeling een themadag over de Oude Maas. Ongeveer 30 eerstejaars studenten Landscape and Environment van Hogeschool Inholland uit Delft hebben al fietsend, struinend en met de veerboot verschillende locaties langs de Oude Maas bezocht. Ze kregen daarbij uitleg van betrokken partijen vanuit zeer verschillende invalshoeken.

Themadag Oude Maas

De eerste stop werd gemaakt bij het dijkwachtgebouwtje aan de Albrandswaardse Dijk. Hier werden de studenten allerhartelijkst ontvangen door het Waterschap Hollandse Delta. Ze kregen uitleg over de taken en verantwoordelijkheden van het Waterschap en over alles wat er komt kijken bij het bouwen en onderhouden van dijken. Marius Teeuw, projectmanager bij Rijkswaterstaat, legde uit hoe er wordt gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit via de KRW (Kader Richtlijn Water). Hij vergezelde de groep in de ochtend, zodat er volop gelegenheid voor de studenten was om met hem verder te praten. Bovendien was de volgende stop het unieke getijdennatuurgebied Klein Profijt, waar een KRW-project wordt uitgevoerd. Hier nam Niels Godijn, oud-student van de opleiding en nu in functie namens Stichting het Zuid-Hollands Landschap, de groep mee het gebied in en vertelde over bevers, spindotters ijsvogels, waterspitsmuizen en nog veel meer. Vervolgens ging het per veerboot naar de overkant: het natuurgebied De Staart. Daar vertelde Merijn van den Hoogenhoff, beheerder van het natuurbezoekerscentrum van het Hoekschewaards Landschap, verhalen over hoe de zalm in voorbije jaren spartelde in de Oude Maas. Onder zijn leiding struinde de groep door De Staart en kreeg onderweg smeuïge anekdotes voorgeschoteld over het wel en wee van natuurlijke begrazing. De aanwezige paarden en runderen zetten zijn verhalen kracht bij door zich goed te laten zien, inclusief hun sociale gedragingen, zoals over elkaars uitwerpselen poepen als teken van dominantie bij hengsten. Als kroon op de dag lieten op de terugweg vier lepelaars zich prachtig zien langs de oevers van de Oude Maas. En dat zo dicht bij de Randstad!