21-05-2015

Groene Poort proeftuin voor studenten Water-management

Op dinsdag 19 mei organiseerde Delta Talent een Themadag Groene Poort voor tweedejaarsstudenten Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam. Aan het Scheur zorgt de Groene Poort straks voor natuurrijke oevers waar talloze planten, vissen en vogels terugkeren. De oevers worden daarmee ook aantrekkelijker voor fietsers, wandelaars en andere genieters. Tijdens de Themadag Groene Poort gingen de beslissers van de toekomst in gesprek met de beslissers van nu over het belang van integraal werken. Scheepvaartbelangen, waterkwaliteit, vismigratie, recreatie, natuur en betrokkenheid van bestuurders en bewoners komen allemaal samen langs het Scheur, maar ook op bijvoorbeeld de Nieuwe Maas. De Groene Poort is onderdeel van Getijpark Rotterdam.

De Groene Poort

Sinds 2013 werken de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds samen aan het ontwikkelen en stimuleren van duurzame, natuurlijke oevers van de Nieuwe Waterweg en het Scheur. Met schoon sloopmateriaal van oude kades en bouwwerken uit de omgeving worden 'langsdammen' gestort tussen de in de rivier uitstekende kribben. Parallel aan de oever dus. Met overtollige grond uit de omgeving wordt het gebied tussen de kribben ondieper gemaakt. Zo ontstaan tussen de kribben slikken: overgangsgebiedjes tussen water en land die bij eb droogvallen en bij vloed langzaam weer onderstromen. Op deze plekken voelen planten, trekvissen en trekvogels zich thuis.

Themadag

Tijdens de themadag gingen de partners van het project Groene Poort in gesprek met de studenten. Verschillende belangen spelen een rol bij de inrichting en het beheer van de Nieuwe Waterweg en het Scheur in de regio Rotterdam. Bijvoorbeeld die van duurzaamheid. Schoon restmateriaal van onder meer oude kademuren uit de haven en schone overtollige grond krijgen dankzij het project de Groene Poort een tweede leven. Doordat het restmateriaal dichtbij huis wordt gebruikt, hoeft het maar over een korte afstand te worden vervoerd. De uitstoot van CO2 is hierdoor veel lager dan wanneer het materiaal naar een stortplaats gebracht moet worden. Dat is beter voor het milieu. Ook de waterplanten, trekvissen en vogels profiteren van de Groene Poort: de open en grove structuren die ontstaan door het gebruik van de restmaterialen maken van de dammen en de achterliggende slikken een aantrekkelijke leefomgeving waar ze zich thuis voelen. En dát is goed nieuws voor de bezoekers in de omgeving van Rozenburg. Dankzij de Groene Poort is er straks nog veel meer te genieten!