15-11-2013

Inspiratiedag Haringvliet

Hoe belangrijk is een overgangsgebied van zoet naar zout water? Daarover spraken zo’n 60 toekomstige watermanagers met experts bij een bezoek aan het Haringvliet op 15 november 2013.

Op uitnodiging van Delta Talent bezochten de eerstejaars studenten Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam de Haringvlietsluizen en het natuurgebied de Plaat van Scheelhoek. Ter plekke spraken ze met deskundigen over de verschillende belangen die spelen bij een open riviermonding en over de kwaliteiten die een terugkeer van getijden met zich meebrengt. Delta Talent organiseerde deze dag in samenwerking met Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en de partners Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree.

De overgang van rivier naar zee is enorm waardevol voor natuur, maar Rijn en Maas stuiten in Nederland op harde barrières. Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is een eerste stap om deze bijzondere natuur weer een kans te geven. Ook economische en sociale belangen zijn hiermee gediend.

Met een combinatie van presentaties, een excursie en groepsopdrachten om het belang van integraal denken te benadrukken kregen de studenten een rijk programma voorgeschoteld. Zo gaf Pieter Beeldman, projectleider Kierbesluit Haringvliet bij Rijkswaterstaat, uitleg over het Kierbesluit voor de Haringvlietsluizen en hoe er met de zoetwatervoorziening wordt omgegaan. Bjørn van den Boom, projectmanager Zuidwestelijke Delta bij Natuurmonumenten, plaatste het belang van een natuurlijk estuarium in het Haringvliet in een Europees en mondiaal perspectief. Namens de partners Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree sprak adviseur en projectmanager Jeroen van Herk over de nieuwe kansen die integrale gebiedsontwikkeling biedt voor recreatie en toerisme in de Delta.

Het bezoek aan het Haringvliet liet de studenten zien dat ze voor innovatieve oplossingen op het gebied van waterbeheer breed moeten durven kijken. Zo zorgt een integrale aanpak, waarbij naast waterveiligheid ook kansen voor recreatie en natuur en belangen als die van de landbouw worden meegenomen, voor een betere totaal-oplossing.

Een belangrijke constatering was dat de praktijk van watermanagement lang niet altijd simpel is, maar dat het daardoor alleen maar interessanter wordt.

Delta Talent levert door activiteiten als deze een inspirerende bijdrage aan het opleiden van jonge professionals, waardoor ze beter in staat zijn in te spelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur.