2-10-2014

Jaaroverzicht 2013

Na een uitgebreide (markt)verkenning in 2012 werd in 2013 ‘Delta Talent, Veldacademie voor water en natuur’ gepresenteerd. Het eerste jaar is veel gebeurd. Een nieuwe naam, een nieuw logo, een website en tal van inspirerende activiteiten. Een kort overzicht is te vinden in het Delta Talent Jaaroverzicht in de bijlage.

Delta Talent levert een inspirerende bijdrage aan het opleiden van innovatieve land- en watermanagers en
natuurontwikkelaars. Jonge professionals die beter in staat zijn in te spelen op uitdagingen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur.