19-02-2019

Jaaroverzicht 2018

In 2018 leerden studenten en jonge professionals van verschillende opleidingen over de grenzen van hun eigen vakgebied kijken door de integrale aanpak van Delta Talent. Daarbij worden ecologische, economische en maatschappelijke belangen op creatieve wijze gecombineerd. Delta Talent heeft in 2018 dan ook mooie activiteiten uitgevoerd, met inspirerende themadagen, ontmoetingen en uitwisselingen. We werkten ook dit jaar samen met vele partners.

Inspiratiedag NLDelta Challenge

In 2018 hebben er bijna 150 studenten van zo’n 17 opleidingen meegedaan aan de activiteiten van Delta Talent. Een hoogtepunt was de NL Delta Challenge: Deel de Delta, waarbij studenten deel konden nemen aan een inspiratiedag, verbeterdag en de finale. Er waren veel inspirerende en creatieve ideeën, maar de grote winnaar was Mirte van Laarhoven met haar Onderwaterkabinet. Zij mag haar idee uitvoeren in samenwerking met NLDelta. Bekijk het jaaroverzicht 2018 voor de activiteiten van dat jaar.

Delta Talent wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.