22-11-2014

Kennismiddag Natuur en Innovatie

Welke innovaties hebben we nodig om natuur en landschap te beschermen de komende 50 jaar? Die vraag stond centraal op de Kennismiddag 'Natuur en innovatie' van de Hogeschool Van Hall Larenstein op vrijdag 21 november. Zo'n 200 deelnemers kregen tijdens de middag een inspirerende presentatie over eigentijds natuurbeheer van Johan van de Gronden (directeur WNF), mochten live reageren op stellingen en deelnemen aan een aantal workshops.

Delta Talent was vertegenwoordigd met 2 workshops. De eerste was een inspiratiebijeenkomst over de Delta Talent Challenge die wordt gehouden over het thema Brak is Beter!

De tweede workshop ging over Innovatief Denken in relatie tot Delta Management. Hoewel het slechts een verkorte versie was van de workshop die Delta Talent vaker geeft bij opleidingen, was de zaal met 40 mensen meer dan vol. In een flink tempo kwamen diverse manieren aan bod om een andere kijk te ontwikkelen en toe te passen op specifieke vraagstukken. Bekende voorbeelden als Ruimte voor de Rivier, de Kier en de Zandmotor passeerden de revue, waarbij er vooral werd bekeken wat deze initiatieven 'anders' maakt.

Ook werd gekeken naar lopende vraagstukken waarbij de antwoorden nog niet duidelijk zijn maar waarbij er wel sprake is van een niet-reguliere aanpak. Het leverde een levendige discussie op waar deelnemers zelf met gevallen konden komen die 'vast' zitten en een andere kijk nodig hebben. In korte tijd werd het doel van de workshop bereikt: mogelijkheden bieden om op simpele manieren anders aan te kijken tegen problemen en op zoek te gaan naar kansen.

Niet alleen voor studenten, maar ook voor professionals een succesvolle middag waarvan een kort verslag hier te vinden is.