8-05-2013

Klimaatbuffer Oesterdam

Op 8 mei 2013 hebben 15 studenten via het project Delta Talent kennis gemaakt met de klimaatbuffer Oesterdam. Zij kregen toelichting van projectmanager Bjorn van den Boom van Natuurmonumenten en bezochten vervolgens het verdronken land van Zuid-Beveland.

Komend najaar wordt de Veiligheidsbuffer Oesterdam aangelegd. Dit is de grootste ingreep in de Oosterschelde sinds de aanleg van de stormvloedkering. Veiligheid, natuur en recreatie zijn hiermee gediend. Het project is een succesverhaal aan het worden: alle vergunningen zijn inmiddels verleend en daarop is geen enkele zienswijze binnengekomen. Het project kan kortom op een ongekend draagvlak rekenen onder alle betrokken partijen.

Delta Talent richt zich op het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de opleiding van studenten tot een nieuw type gebiedsontwikkelaars, die systeemkennis met ecologische, economische en sociale belangen op een duurzame manier weten te verenigen. Naast het faciliteren van uitdagende praktijkopdrachten wil Delta Talent uitwisselingen stimuleren tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De middag over de Oesterdam is hier een voorproefje van.

De tweedejaars studenten watermanagement van de Hogeschool Rotterdam waren erg geïnteresseerd, net als hun docent. Deze middag heeft beslist een vonkje bij de studenten gelegd. Er is al geïnformeerd naar stagemogelijkheden.