23-03-2017

Let's make Holwerd great again

Zo'n zeventig studenten, docenten, experts en betrokken inwoners van Holwerd zorgden samen dinsdag 21 maart voor een inspirerende themadag over 'Holwerd aan Zee'. De Themadag Holwerd aan Zee werd georganiseerd door Hogeschool van Hall Larenstein in samenwerking met Delta Talent.

Holwerd aan Zee

De Friese Waddenzeekust biedt natuurschoon, cultuurhistorie en economische kansen, zoals op het gebied van toerisme. Tegelijk is dit een krimpregio: veel mensen trekken weg naar de Randstad, waardoor de leefomstandigheden in de kustzones steeds meer versoberen. Hoe kun je deze kuststrook revitaliseren? Holwerd is een dorpje aan de Friese kustzone waar bewoners wel met een heel bijzonder plan zijn gekomen: breek de dijk door en creëer kansen voor mens en natuur! Herstel de verbinding tussen de mens en het Waddenzee Werelderfgoed, zodat de leefbaarheid van het gebied verbetert. Dit unieke burgerinitiatief heet Holwerd aan Zee en werpt allerlei interessante onderzoeksvragen op. Welke kansen zijn er bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling en economie? En, hoe zorg je ervoor dat dit burgerinitiatief van de burgers blijft?

Themadag Holwerd aan Zee

Themadag

De themadag op 21 maart stond in het teken van het uitwisselen van kennis tussen studenten, experts en burgers waarbij vragen over natuurontwikkeling, de kwelderbeleving en kansen voor toerisme centraal stonden. Na enkele inleidende presentaties kwamen de ideeën na een rondwandeling door het dorp en het bezoek aan de kwelder ervoor, al aardig op gang.  Wat doe je met een prachtig straatje met totaal verloederde huisjes? Een groep ransuilen in het dorp, een velduil buitendijks  en bewoners die 'roeken' worden genoemd. Die weidsheid die je overvalt als je tegen het dijkje oploopt en ineens een 'fucking mooi' uitzicht hebt. De lol die je hebt als je vastzit in de modder, het gevoel dat je hebt als je terugloopt  met de wind in je haren en een blos op je wangen.

In de workshops was het de levendige uitwisseling tussen professionals, bewoners en de frisse blik van studenten die ervoor zorgden dat de ideeën over elkaar heen buitelden. Ideeën om Holwerd meer op de kaart te zetten, met betrokkenheid van de burgers. Er was veel aandacht voor duurzaamheid (elektrisch vervoer), bijzondere recreatieve voorzieningen (campings met boomhutten, blokhutjes op palen in de kwelder, restaurantjes, boottochten met visvangst, kwelder wellness) en activiteiten, zoals vliegerwedstijden op de dijk. De dode vogels onderweg brachten enkelen op het idee voor een cursus om vogels op te zetten. En waarom niet een speciale bushalte op de dijk, de 'kwelderstop', met daarbij wat simpele voorzieningen, zoals een paar vaste verrekijkers en een koffietentje. En om de buitenwereld van dit alles op de hoogte te brengen werd voorgesteld om een filmpje te maken vrij naar Trump: Let's make Holwerd great again.

Meerdere studenten van Van Hall Larenstein en van het Nordwin college gaan verder met deze ideeën aan de slag. Voor de Stichting Holwerd aan Zee heeft deze dag ook weer veel nieuwe inspiratie opgeleverd.