23-01-2015

Locatie Brakke Verbeterdag bekend!

Op dinsdag 21 april 2015 organiseert Delta Talent de Brakke Verbeterdag. Deze dag is bedoeld voor studenten die meedoen aan de Brak is Beter! Challenge. Tijdens de dag kunnen deelnemers hun ideeën toetsen, is er een netwerklunch en kunnen 1 op 1 gesprekken met experts worden gevoerd. Bereid je daarom goed voor!

De locatie voor de Brakke Verbeterdag is bij het clubhuis De Arend en de Zeemeeuw op het Eiland van Brienenoord in Rotterdam. Een natuurjuweel in een wereldstad, in de luwte van het Feyenoordstadion en de Van Brienenoordbrug.

Het Eiland van Brienenoord is in beheer bij Het Zuid-Hollands Landschap. Eb en vloed spoelen er dagelijks water door een kleine getijdengeul. Verder bevindt er zich een schat aan wilde fruitbomen zoals kerspruim, sleedoorn, appel, peer, zoete kers, Europese vogelkers, meidoorn en vlier. Dit soortenrijke hardhoutbos gaat over in oud en weelderig wilgenvloedbos. Hier barst het van de sperwers, boomvalken, groene spechten, ijsvogels, nachtegalen, gekraagde roodstaarten en grauwe vliegenvangers. Matkoppen en bosuilen broeden of verblijven er regelmatig. In de lente, zomer en herfst is er een kleine kudde Schotse hooglanders die de groenverzorging op zich neemt. Ze eten dan veel brandnetels, bramen, boomblaadjes en twijgen en maken een netwerk van kleine, spannende paadjes in het bos. Herstel van de getijdengeul op het eiland was één van de speerpunten in natuurontwikkeling, die tot op heden zijn vruchten afwerpt. Getuige het filmpje hieronder...

Meer over de experts, het exacte programma en de verschillende tijden voor deze dag wordt nog bekend gemaakt. De dag begint in ieder geval om 10 uur en duurt tot 17 uur.  Aanmelden voor deze dag kan tot uiterlijk 17 april bij de inschrijving voor de challenge of door een e-mail te sturen als je niet meedoet aan de challenge zelf. Studenten die meedoen aan de challenge en zich al hebben ingeschreven, krijgen voorrang bij deelname aan de Brakke Verbeterdag. Klik hier om je in te schrijven voor de challenge en je op te geven voor de Brakke Verbeterdag op 21 april. Daar kun je ook aangeven of je mee wil op Brak Bezoek op vrijdag 20 maart 2015.